Wijzigingen aan het GMP+ Geregistreerd laboratorium programma

donderdag 16 mei 2019

In samenwerking met het International Expert Committee, heeft de GMP+ International community wijzigingen doorgevoerd in het GMP+ Geregistreerd laboratorium programma. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om de voorwaarden extra toe te lichten en om te zorgen voor afstemming met de dagelijkse gang van zaken bij de deelnemers. GMP+ International voert de wijzigingen door in de relevante documenten en op de website.

Verlenging van de registratieperiode

In 2018 heeft GMP+ International aangekondigd dat laboratoria die kritieke contaminanten analyseren vanaf 1 juli 2019 GMP+ Geregistreerde laboratoria moeten zijn. Voor meer informatie, zie de GMP+ Website.

Er is voor een langere implementatieperiode gekozen om bedrijven en laboratoria in staat te stellen zich aan te passen aan deze voorwaarden. Veel laboratoria zijn reeds geregistreerd nadat ze hebben aangetoond dat ze voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in GMP+ B11 en GMP+ BA11. Daarnaast heeft een groot aantal laboratoria registratie aangevraagd. Maar omdat de certificatie-instellingen nog een beoordeling moeten uitvoeren zijn deze laboratoria nog in afwachting. De verwachting is dat het niet mogelijk is om alle aanvragen te beoordelen en te verwerken voor 1 juli 2019. Dit proces gaat nog een aantal maanden na deze datum doorlopen.

GMP+ International heeft de huidige situatie bekeken en het International Expert Committee om advies gevraagd. Dit heeft geleid tot de volgende beslissingen:

 • Van 1 juli 2019 tot en met 1 januari 2020, mag de analyse van de specifieke parameters worden uitgevoerd door een laboratorium dat registratie heeft aangevraagd bij een certificatie-instelling, naast laboratoria die reeds geregistreerd zijn. Op de website van GMP+ International wordt binnenkort een lijst gepubliceerd.
 • Vanaf 1 januari 2020, moet de analyse van de specifieke parameters worden uitgevoerd door een geregistreerd laboratorium.

Uitbesteding

We hebben wat vragen ontvangen met betrekking tot uitbesteding, vooral met betrekking tot de informatie in de FAQ-lijst (GMP+ D3.21 FAQ GMP+ Registered Laboratory). Het moet duidelijk zijn dat laboratorium A een analyse kan uitbesteden aan laboratorium B. Mogelijke redenen daarvoor: een gebrek aan capaciteit of omdat laboratorium B beter uitgerust is of meer expertise met betrekking tot deze specifieke analyse. In deze situatie moet laboratorium B uiteraard geregistreerd zijn voor deze specifieke analyse en moet de uitbesteding gedocumenteerd worden. Laboratorium A hoeft deze analyse niet per definitie alleen uit te voeren, maar dient wel geregistreerd te worden voor deze specifieke analyse.

Pesticiden

Vanwege praktische problemen met de registratie van pesticiden, is besloten om de verplichting tot het gebruik van een GMP+ geregistreerd laboratorium voor pesticide analyse tot nader orde uit te stellen. Tot nu toe kon een laboratorium zich laten registreren indien alle pesticideanalyses die het uitvoert voldoen aan de prestatiecriteria. Echter, in de praktijk blijkt deze aanpak niet te werken, omdat sommige laboratoria één of meer pesticide analyses niet onder registratie willen of kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld omdat een laboratorium de investeringen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de prestatiecriteria niet wil of kan doen. Tegelijkertijd vragen diervoederbedrijven normaliter niet om analyses op specifieke pesticiden. In plaats daarvan vragen ze laboratoria om hun diervoeder te testen op groepen pesticiden. Voor diervoederbedrijven is het niet haalbaar om te controleren welke pesticide analyse valt onder de registratie van het laboratorium en welke niet.

Deze situatie is besproken in verschillende commissies, maar er is geen acceptabele oplossing gevonden die past binnen de huidige praktijk van zowel laboratoria en diervoederbedrijven. Om die reden is besloten tot het volgende:

 • Vanaf 1 juli 2019 is het uitvoeren van een analyse op pesticiden niet langer voorbehouden aan een GMP+ geregistreerd laboratorium. In plaats daarvan moet de analyse worden uitgevoerd door een laboratorium met een geaccepteerd kwaliteitsbeheersysteem. De geaccepteerde kwaliteitsbeheersystemen zijn opgesomd in GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop in sectie 3.9, deel B. Dit zijn laboratoria die gecertificeerd/geaccrediteerd zijn voor:
  • GMP+ B10 Laboratoriumonderzoek
  • ISO17025
  • ISO 9001
  • TASCC Facilities Testing
  • Ander kwaliteitsborgingssysteem (zolang het laboratorium resultaten produceert op betrouwbare wijze en een derde partij deze met positief resultaat heeft beoordeeld).
 • Met betrekking tot het vorige punt; indien laboratoria al hun pesticideanalyses onder GMP+ registratie willen plaatsen en voldoen aan de prestatiecriteria, dan kunnen ze zich nog steeds aanmelden voor registratie. Diervoederbedrijven mogen hun pesticideanalyses laten uitvoeren door dit laboratorium.
 • GMP+ International zal experts van laboratoria, diervoederbedrijven en certificatie-instellingen raadplegen om oplossingen te vinden voor deze praktische problemen met betrekking tot de registratie van pesticiden. Zodra deze oplossing is gevonden, brengen we de GMP+ community hiervan op de hoogte en geven we aan vanaf welke datum een geregistreerd laboratorium moet worden gebruikt voor de analyse op pesticiden. 

50 GMP+ Geregistreerde laboratoria

Op dit moment zijn 50 laboratoria geregistreerd. U vindt de GMP+ geregistreerde laboratoria in de bedrijvendatabase. De parameters waarvoor de laboratoria geregistreerd zijn, zijn nog niet zichtbaar in de database. Die informatie vindt u hier (klik op de naam van het laboratorium).