Update: #ProjectGMP+2020: Goed op weg

woensdag 22 mei 2019

Vorig jaar, in december 2018, hebben we de GMP+ Community op de hoogte gesteld van een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot het GMP+ FC scheme. Deze belangrijke ontwikkeling kreeg de naam #ProjectGMP+2020 en richt zich op de structuur van het GMP+ FC scheme. Sindsdien hebben we een aantal belangrijke stappen gezet die we in dit bericht met u willen delen.

#ProjectGMP+2020 is gelanceerd om de gehele structuur van het GMP+ FC scheme tegen 2020 te herzien. Er is een aantal Guiding Principles ontwikkeld om ons houvast te bieden tijdens dit proces. Gelukkig doen we dit met de steun van de GMP+ Community en leden van werkgroepen vertegenwoordigen de sector. Onlangs heeft het International Expert Committee haar steun uitgesproken voor en ingestemd met de vooruitgang die we hebben geboekt en de planning die we hebben gemaakt. In een later stadium zal de gehele GMP+ Community worden betrokken en gevraagd om feedback.Belangrijkste wijzigingen: De Kern en Technical Notes 
Één van de belangrijkste en meest merkbare wijzigingen van #ProjectGMP+2020 is dat alle algemene voorwaarden nu gedocumenteerd zijn in één Kernstandaard. Het voordeel van deze wijziging, is dat de voorwaarden, zoals het feed safety management system en HACCP nu onderdeel vormen van één document, in plaats van verschillende standaarden. Daarnaast werken we ook aan Technical Notes met voorwaarden die gekoppeld zijn aan specifieke activiteiten.

Op dit moment is de eerste opzet van de Kernstandaard voltooid en goedgekeurd door de werkgroep. De volgende stap naar een toekomstbestendig GMP+ Feed Certification scheme is genomen op 15 april, toen de werkgroep van de Technical Notes is gestart met het vereenvoudigen en herschrijven van de technische voorwaarden met betrekking tot de activiteiten van productie, handel, opslag en transport.

In de komende maanden leggen we de laatste hand aan de Technical Notes en presenteren deze in het derde kwartaal van 2019 samen met de Kernstandaard aan het International Expert Committee en de sub comités. Wat volgt is een periode van uitgebreide openbare raadpleging die de GMP+ community de mogelijkheid biedt om feedback te geven op de nieuwe #ProjectGMP+2020 documentatie.

Bijgewerkte planning 

Op de projectwebsite vindt u een bijgewerkte planning voor #ProjectGMP+2020. N.B.: dit betreft voorlopige data en deze kunnen wijzigen aan de hand van de voortgang van het project.

Waar vindt u meer informatie?

Bezoek de speciale project websitepagina waar u de laatste updates vindt met betrekking tot het project, evenals downloads en documentatie. We willen u betrokken houden bij dit project, u kunt dan ook vragenlijsten verwachten zodra deze beschikbaar zijn.

Zorg ervoor dat u en uw collega’s de GMP+ International nieuwsbrieven ontvangen. Aanmelden kan hier en dan ontvangt u de updates en het nieuws met betrekking tot #ProjectGMP+2020. Zorg dat u onze website regelmatig bezoekt en ons toevoegt op LinkedIn

Indien u uw feedback of vragen met ons wilt delen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de GMP+ International Helpdesk.