Benchmark teeltschema's

donderdag 27 juni 2019

De benchmark procedure voor teeltschema’s is in een afrondende fase. Door de teeltschema’s met de GMP+ voorwaarden per onderdeel te vergelijken, worden GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven ondersteund bij de inkoop bij een gecertificeerde teler.

GMP+ International geeft bestaande teeltschema’s een mogelijkheid om inzichtelijk te maken in hoeverre hun schema voldoet aan de voorwaarden van GMP+ FC scheme. Door het uitvoeren van een benchmark wordt duidelijk welke GMP+ voorwaarden al wel en welke nog niet gedekt zijn in het teeltschema. Groot voordeel is dat de poortwachter zich hierdoor met name kan concentreren, dat er aan de niet-gedekte voorwaarden wordt voldaan.

Vanaf 2016 geldt dat een GMP+ FSA gecertificeerd bedrijf uitsluitend via het poortwachtersprotocol van een teler de onbewerkte agrarische producten voor diervoeding kan aankopen. Hij dient hiervoor het protocol uit Annex 4 van GMP+ BA10 ‘Minimumvoorwaarden voor inkoop’ toe te passen. Centraal in dit protocol staat de uitvoering van een passend ingangscontrole programma dat gebaseerd is op de door de deelnemer uitgevoerde risicobeoordeling, en de kwaliteitsborging die de teler toepast. GMP+ International wil met deze benchmark een passende ondersteuning bieden aan de poortwachters bij het uitvoeren van de risicobeoordeling. De benchmark levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken of het product ook geschikt is om als diervoeder gebruikt en verwerkt te worden. De poortwachter kan na de risicobeoordeling vaststellen of het product aan alle door GMP+ gestelde voorwaarden voldoet.

In overeenstemming met artikel 11.1 van de GMP+ A1 Algemeen Reglement, wordt deze wijziging geïmplementeerd door middel van een uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringsbesluit is geldig tot de publicatie van het nieuwe GMP+ BA10-document op de website van GMP+ International.

Benieuwd naar de benchmark procedure? Klik hier!