Veilige opslag units – voorkom dat de coating een risico wordt

vrijdag 26 juli 2019

In de afgelopen maanden heeft er een incident plaatsgevonden met betrekking tot hoge PCB waarden in pluimveevoeder. De bron van het incident is herleid tot besmetting van afgebladderde verf van de coating aan de binnenzijde van de silo met het diervoeder. Met het oog op dit incident willen we wat tips delen met betrekking tot het onderhoud van tanks en silo’s die gebruikt worden voor diervoeder.

Voorkom dat de coating een risico wordt 

Coatings spelen een belangrijke rol bij de bescherming van een silo of tank tegen roest en slijtage. Echter, na verloop van tijd zullen coatings verslechteren en vormen dan een mogelijk besmettingsrisico. Leeftijd, chemische blootstelling, frequente reiniging, algemene slijtage zijn voorbeelden van factoren die deze verslechtering kunnen veroorzaken.

Onderhoudsplan

Het opstellen van een onderhoudsplan voor gebieden en apparatuur die een effect kunnen hebben op voederveiligheid is een GMP+ voorwaarde. Silo’s en tanks opnemen in het onderhoudsplan kan een manier zijn om ervoor te zorgen dat ze regelmatig worden gecontroleerd op slijtage en dat de vereiste reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Vraag ondersteuning van getrainde professionals

Het inroepen van de hulp van getrainde professionals bij het evalueren van de staat van huidige silo’s en tanks kan helpen bij het identificeren van de optimale onderhoudsplannen. Deze service leveranciers kunnen de faciliteit ook helpen bij het ontwikkelen van reparatie specificaties en reparaties versnellen om voederveiligheidsproblemen te voorkomen.

Mobiliteit

Indien de noodzaak om een silo uit te breiden of te verhuizen kan worden voorzien, overweeg dan in de fabriek aangebrachte coatings omdat zij ervoor zorgen dat de silo’s mobieler en beter uit te breiden zijn aangezien ieder paneel afzonderlijk gecoat is. Coatings die op locatie worden aangebracht worden op het hele oppervlak aangebracht en zullen scheuren of breken wanneer de silo wordt verplaatst.

Indien een oude silo of tank wordt gerecycled dan is het aan te raden om de silo en de coating te laten evalueren op veiligheid, flow en corrosieweerstand. Onjuist onderhoud van opslag units kan niet alleen leiden tot voederveiligheids­problemen maar ook tot belemmeringen en andere operationele problemen.

Kwaliteit en kosten

Het is belangrijk om te overwegen dat kwalitatief hoogwaardige coatings misschien hoger zijn in aanschaf, maar de levensduur is vaak langer en er is minder onderhoud nodig en er moet minder snel opnieuw gecoat worden. Het is gunstig om fabrikanten te selecteren die goed bekend zijn met voorwaarden met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie. Ervoor zorgen dat de fabrikant een erkende kwaliteitscertificatie heeft en adequate beheersmaatregelen is belangrijk.

In het algemeen is het identificeren van gebieden waar de coating potentieel tekortschiet, het implementeren van preventieve beheersplannen en het zorgen voor reparaties de meest effectieve manier om met dit probleem om te gaan. We hopen dat deze tips GMP+ deelnemers zullen helpen bij het voorkomen en minimaliseren van het voorkomen van dergelijke besmettingsincidenten in de toekomst.

Focus op dit gevaar

GMP+ dringt er bij deelnemers op aan om de gevaren die afkomstig zijn van de coating aan de binnenzijde van silo’s en andere opslagunits op te nemen in hun HACCP analyses. Rekening kan worden gehouden met factoren zoals de leeftijd van de silo, voorgaand onderhoud en de kwaliteit van het materiaal.

GMP+ International zal ook communiceren met haar Certificatie Instellingen om rekening te houden met dit gevaar bij het uitvoeren van GMP+ audits.

Bronnen:

Food Safety Magazine. Top 10 Areas of Coating Concerns in Food and Beverage Facilities.|
Powder and bulk Engineering. How do I choose an appropriate interior finish when selecting a storage vessel?
Powder & Bulk Solids. Tank and Silo Coatings: Nonabrasive, Noncorrosive, Longer Life Span.