Actualisatie risicobeoordelingen in FSP en een nieuwe Fact sheet

donderdag 18 juli 2019

Binnen de scope van het GMP+ Feed Certification scheme, moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse in overeenstemming met de HACCP beginselen.

Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van het Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 14 goedgekeurde (7 nieuwe en 7 geupdate) voedermiddelen toegevoegd aan de Feed Support Product (FSP) lijst. De aanwezigheid van voedermiddelen in de FSP-lijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen producten die zijn opgenomen in deze lijst mogen worden gebruikt door GMP+ gecertificeerde bedrijven.  

In deze tabel, vindt u een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en meer achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

Belangrijk: houd er rekening mee dat al deze wijzigingen rechtstreeks van invloed zijn op de GMP+ Monitoring database:

  1. Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: indien nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de FSP-lijst, dan worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyse resultaten voor deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  2. Wijziging van namen van voedermiddelen: indien de naam van een voedermiddel wijzigt in de FSP-lijst (in alle of één van de drie gepubliceerde talen) dan wijzigt deze ook in de GMP+ Monitoring database.
  3. Verwijdering van voedermiddelen: indien een voedermiddel wordt verwijderd uit de FSP-lijst, dan is het niet langer mogelijk om nieuwe analyse resultaten toe te voegen voor dit voedermiddel. Echter, de historische informatie over eerdere analyse resultaten blijft nog steeds beschikbaar om te raadplegen.

Indien uw voedermiddel niet is opgenomen in de FSP-lijst of uw proces wijkt af van wat er is beschreven in de risicobeoordeling, dan kan dit worden opgelost door een aanvraag in te dienen. Uw aanvraag moet worden gedaan door een risicobeoordeling van dat voedermiddel in te dienen. Alle relevante informatie (waaronder het sjabloon van een risicobeoordeling) is hier beschikbaar.  

De uiterste inzendingsdatum is 5 september 2019. De aanvragen die voor die datum zijn ingediend worden beoordeeld in de Technical Committee FSP van 5 november 2019. Aanvragen die na 5 september 2019 zijn ontvangen worden behandeld in de volgende vergadering van maart 2020.

Nieuwe Fact sheet

Er is een nieuwe Fact sheet beschikbaar op de GMP+ Portal: Fact sheet Foreign bodies. 
(Aanmelden op GMP+ Portal → 
Tools →  Feed Support Products & Monitoring Database → Feed Support Products  Fact sheets  Ongewenste stoffen)

In navolging van het opstellen van de ‘fact sheet productvreemde delen’, kan de ernst van fysieke gevaren (zoals broodclips, glas, hout, stenen, etc) die reeds zijn opgenomen in de risicobeoordelingen, wijzigen. Van nu af aan wordt de ernst geclassificeerd met behulp van de waarden “Hoog-Gemiddeld-Laag”. In deze fact sheet, vindt u een richtlijn voor het uitvoeren van een juiste beoordeling van de ernst van een specifiek fysiek gevaar voor uw eigen situatie.

→ De fact sheets verstrekken informatie over de ernst voor mens en dier en suggesties voor beheersmaatregelen. Deze suggesties zijn een aanvulling op wat wordt voorgeschreven in het GMP+ FC scheme. De informatie in de fact sheets kan worden gebruikt bij de implementatie van de bedrijfsspecifieke HACCP analyse.