Chloorpyrifos en Metalaxyl in zonnebloemzuuroliën oorspronkelijk uit Oost-Europa

vrijdag 26 juli 2019

GMP + International vraagt u alert te zijn op partijen zonnebloemzuurolie (geproduceerd in Oost-Europa), die mogelijk verontreinigd zijn met Chlorpyrifos en Metalaxyl. De laatste tijd worden deze verontreinigingen gedetecteerd in producten die voornamelijk uit Oekraïne komen.

Wat is er aan de hand?

Op basis van de huidige informatie hadden de besmette partijen betrekking op de oogst van 2018. De maximale residulimiet (MRL) in zonnebloemzuuroliën van chloorpyrifos is 0,025 mg / kg en de MRL van metalaxyl is 0,045 mg / kg. Overschrijding van deze limieten werd in de eerste helft van dit jaar in verschillende partijen, bij verschillende producenten, vastgesteld. 

Wat kunt u doen?

Wees alert bij de aankoop van zonnebloemzuurolie (en daarvan afgeleide producten) afkomstig uit Oost-Europa. Als u partijen ontvangt met waarden die hoger zijn dan de limieten, houd er dan rekening mee dat u GMP + International en uw Certificatie Instelling hiervan op de hoogte moet stellen. Gebruik hiervoor het EWS formulier. Meer informatie over het Early Warning System en het indienen van een melding vindt u op de website.  Onze eerder gepubliceerde EWS waarschuwingen vindt u op de portal.

Voor meer informatie over het bepalen van de MRL voor bestrijdingsmiddelen in diervoederproducten, zie GMP+ D3.19 FAQ Residu van pesticiden in diervoeder.