Geldigheid van Country Notes

vrijdag 26 juli 2019

De afgelopen tijd zijn er verschillende vragen gesteld over de Country Notes en hoe lang ze van toepassing zijn. Deze nieuwsbrief verschaft meer duidelijkheid over de geldigheidsduur van de Country Notes.

In het GMP+ FC scheme, worden Country Notes gepubliceerd. Deze standaarden worden geformuleerd in samenspraak met de industrie en partners in deze landen. Country Notes definiëren aanvullende voederveiligheidsvoorwaarden, hetgeen diervoederbedrijven in bepaalde regio’s en landen in staat stelt om te beginnen met de GMP+ borging van diervoederveiligheid. Country Notes kunnen alleen worden toegepast in combinatie met een reguliere GMP+ FSA standaard (‘add-on’) en alleen voor een beperkt aantal jaren.

Het is de intentie van GMP+ International om de noodzaak en de inhoud van Country Notes te evalueren, in samenspraak met de industrie en partners. Echter, de resultaten van het #ProjectGMP+2020 en de nieuwe inkoopvoorwaarden (te publiceren in 2020) dienen een belangrijk onderdeel te zijn van deze evaluatie.

Om die reden heeft GMP+ International besloten dat de evaluatie niet voor 2020 kan worden uitgevoerd. In navolging van die conclusie, heeft GMP+ International besloten om de geldigheid van alle Country Notes te verlengen. Alle Country Notes zullen verlopen op 31 december 2021 of later, indien de verloopdatum op een latere datum ligt. Nieuwe versies van de Country Notes met de nieuwe verloopdatum worden gepubliceerd in het vierde kwartaal van dit jaar.

GMP+ International vertrouwt erop dat de verlening van de geldigheidsperiode duidelijkheid schept voor de betrokken bedrijven, en hen in staat stelt om verder te bouwen aan een solide Feed Safety Management System.