Inkoopvoorwaarden Oqualim-RCNA

donderdag 1 augustus 2019

Tijdelijke wederzijdse erkenning met Oqualim loopt aan het eind van 2019 af. GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven kunnen diervoederproducten kopen van RCNA-gecertificeerde bedrijven, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.<br><br>Oqualim (France) beheert het RCNA certification scheme (voederveiligheid). In oktober 2017 hebben GMP+ International en Oqualim een tijdelijke wederzijdse erkenningsovereenkomst getekend die de activiteiten van het produceren van mengvoeder en voormengsels, de distributie daarvan en het op de markt brengen, dekt. In mei 2019 hebben we de scope uitgebreid naar distributie van en handel in voedermiddelen. Dit houdt in dat GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven deze diervoederproducten mogen inkopen van RCNA-gecertificeerde bedrijven, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de voorwaarden die van toepassing zijn op GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven die diervoeder inkopen bij een RCNA-gecertificeerd bedrijf:

  • De leverancier moet RCNA-gecertificeerd zijn voor het betreffende diervoeder. De scope van de wederzijdse erkenning is dat het inhoudt dat de leverancier gecertificeerd moet zijn in overeenstemming met FCA (Ovocom), FEMAS (AIC), GMP+ FSA of QS. Een ander certificaat wordt niet geaccepteerd.
  • Het RCNA gecertificeerde voormengsel- of mengvoeder- bedrijf moet zijn opgenomen in het bestand van de gecertificeerde locaties van Oqualim www.oqualim.fr
  • Het RCNA certificaat moet specifiek noemen dat de ondernemer volledig handelt in overeenstemming met de huidige Appendix 1 “Inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten’ van de RCNA specificaties (hetgeen betekent dat leveranciers FCA, FEMAS, GMP+ FSA of QS-gecertificeerd zijn).

Indien het RCNA gecertificeerde bedrijf de scope ‘distributie’ of ‘handel’ heeft voor voedermiddelen of diervoeder toevoegingsmiddelen, dan moet de certificatie altijd gekoppeld zijn aan een productie of distributiecertificatie voor voormengsels en / of mengvoeder.

Indien dit bedrijf onderdeel is van een groep, dan moet deze groep expliciet worden genoemd op het certificaat en alle bedrijven in deze groep moeten voldoen aan de vier bovengenoemde voorwaarden. Voor meer details, zie GMP+ BA10 ‘Minimumvoorwaarden Inkoop.

Op 31 december 2019 loopt de huidige tijdelijke wederzijdse erkenningsovereenkomst tussen Oqualim (voor RCNA certificatieschema) en GMP+ International (voor FMP+ FSA certificatie) af. Voor 31 december 2019 zullen we u op de hoogte brengen van welke voorwaarden geldig zullen zijn vanaf 1 januari 2020 en daarna.