Wijzigingen in GMP+ BA11 Prestatiecriteria voor GMP+ Geregistreerde Laboratoria

donderdag 29 augustus 2019

Wijzigingen in GMP+ BA11 Prestatiecriteria voor GMP+ Geregistreerde Laboratoria

In mei 2019 hebben we gedeeld dat er enkele praktische obstakels zijn met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van de prestatiecriteria voor pesticiden in het GMP+ B11 Geregistreerde Laboratoriumprogramma – GMP+ BA11 Prestatiecriteria voor GMP+ Geregistreerde Laboratoria.

Op dat moment hebben we de verplichting om GMP+ geregistreerde laboratoria te gebruiken voor pesticiden analyse tot nader order uitgesteld. In de afgelopen maanden hebben we diverse experts geraadpleegd om een oplossing te vinden.

Onlangs heeft het International Expert Committee (IEC) to nader order besloten om de voorwaarde dat pesticiden analyse alleen uitgevoerd mag worden door een GMP+ geregistreerd laboratorium te schrappen.

Dit houdt in dat:

  • Laboratoria hoeven niet geregistreerd te zijn voor pesticideanalyse in diervoeder (huidige registraties worden ingetrokken en aanvragen worden niet verwerkt);
  • Diervoederbedrijven moeten (voor pesticiden analyse) een laboratorium selecteren met een geaccepteerd kwaliteitsbeheersysteem (zie GMP+ BA10, 3.9, sectie B, Overige contaminanten);
  • Verklaringen die reeds zijn verstrekt, waarin pesticiden zijn inbegrepen, moeten worden gewijzigd nadat hun geldigheid is verlopen. Vanaf het moment van publicatie van deze nieuwsbrief, kunnen geen nieuwe verklaringen meer worden verstrekt die pesticiden bevatten.

In overeenstemming met artikel 11.1 van het GMP+ A1 Algemeen Reglement, wordt deze wijziging geïmplementeerd door middel van een uitvoerend besluit. Dit uitvoerend besluit is geldig tot publicatie van de volgende documenten:

- GMP+ BA11 ‘Prestatiecriteria voor GMP+ Geregistreerde Laboratoria’,

- GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden voor Inkoop,

- GMP+ C7 ‘Beoordeling en certificatie/Inspectiecriteria voor GMP+ Certificatie/Inspectie – aanvullende / specifieke scopes’,

- GMP+ D3.21’ FAQ Geregistreerd Laboratorium, en  

- Informatie op de GMP+ portal.