DQS Polska sp. z o.o. welkom bij de GMP+ Community!

donderdag 29 augustus 2019

DQS Polska sp. z o.o. is de eerste geaccepteerde Certificatie Instelling voor GMP+ Feed Safety Assurance certificatie in Polen. Wij zijn trots dat er nu 34 Certificatie Instellingen, 3 Critical Locations en meer dan 372 GMP+ auditors wereldwijd verantwoordelijk zijn voor GMP+ Certificatie.

DQS Polska sp. z.o.o. is geaccrediteerd door het Poolse Centre of Accreditation in overeenstemming met ISO/IEC ISO17065:2013-03.

DQS Polska streeft ernaar om door het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten een erkend partner te zijn voor organisaties. DQS Polska stelt daarbij hoge eisen aan de competenties van werknemers, auditors en inspecteurs voor het implementeren van procedures in de certificatieprocessen.

DQS Polska heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten. Ze streeft ernaar te zorgen dat diensten worden geleverd gebaseerd op de individuele behoeften van klanten en dat de audits – procesgericht – toegevoegde waarde bieden.

DQS Polska sp. z o.o. beoogt het nastreven van deze doelstellingen door het volgen van de richtlijnen zoals uiteengezet in de standaarden ISO / IEC 17021, ISO / IEC 17065, ISO 9001 en andere wettelijke vereisten.

DQS Polska sp. z o.o. is geaccepteerd voor de volgende scopes:

  • Productie van mengvoeder (incl. GMP+ BCN CEE), voormengsels (incl. GMP+ BCN CEE), toevoegingsmiddelen en voedermiddelen.
  • Handel in diervoeder.
  • Op- en overslag.
  • Wegtransport van diervoeder (waaronder de bevrachting).
  • BCN DE1 QM Milch

We verheugen ons op een prettige en constructieve samenwerking.

U vindt de contactgegevens van DQS Polska sp. z o.o. op de GMP+ Portal.

Bezoek onze website voor alle door GMP+ International geaccepteerde Certificatie-Instellingen.