Eenvoudig toegang tot analyseresultaten

donderdag 29 augustus 2019

Om ervoor te zorgen dat bedrijven gemakkelijker analyseresultaten kunnen beoordelen, brengen wij twee aandachtspunten onder de aandacht voor het gebruik van de GMP+ Monitoring database, en in het algemeen voor het gebruik van analyseresultaten voor uw GMP+ FSA-certificatie.

Hoe analyseert u eenvoudig de analyseresultaten die u van uw laboratorium heeft ontvangen

- Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1, maar ook voldoet aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid. 

Voorbeeld
De analyseresultaten voor Aflatoxine B1 worden vaak gerapporteerd in µg/kg (ppb). Maar aangezien de voederveiligheidsnormen voor Aflatoxine B1 zijn vermeld in mg/kg (ppm), moet u de eenheden altijd converteren (delen door 1000) om te controleren of het resultaat in overeenstemming is met de voederveiligheidsnorm. Opname in de GMP+ Monitoring database vereist daarnaast ook het gebruik van mg/kg (ppm), en dat vereist extra aandacht tijdens de invoer van gegevens in de database.

Een voorbeeld van een resultaat voor een voedermiddel:

Resultaat in µg/kg (ppb)

Resultaat in mg/kg (ppm)

Voederveiligheidsnorm in mg/kg (ppm)

15

0,015

0,02


Dit voorbeeld laat zien dat het eenvoudiger is om uw laboratorium te vragen om het resultaat in de juiste eenheid te rapporteren. En wanneer u het resultaat in de juiste eenheid ontvangt, dan voorkomt dit daarnaast fouten bij het invoeren van analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database.

- Gebruik een methode die gevoelig genoeg is om overschrijdingen van de voederveiligheidsnormen te detecteren

Afhankelijk van de ongewenste stof komt het vaak voor dat het resultaat van een analyse wordt gerapporteerd met een < symbool. Dit betekent dat ten minste tot aan de gerapporteerde waarde, de stof niet is aangetroffen in het monster. In de gerapporteerde resultaten in de GMP+ Monitoring database, zien we dat de resultaten met een < symbool, in sommige gevallen de voederveiligheidsnorm in de GMP+ BA1 overschrijden. Dit houdt in dat het gerapporteerde resultaat niet kan worden gebruikt om te bepalen of het diervoeder voldoet aan de voederveiligheidsnormen.

GMP+ deelnemers wordt aangeraden om de eenheid die wordt gebruikt in de resultaten die worden gerapporteerd door het laboratorium altijd te controleren en  te controleren of de analysemethode gevoelig genoeg is (Limit Of Quantification moet lager liggen dan de voederveiligheidsnorm), om tenminste te meten onder de van toepassing zijnde voederveiligheidsnorm.

Voor meer informatie over het delen van analyses in de GMP+ Monitoring database klikt u hier.