Ontwerpnorm ISO 22095 'Chain of Custody - General terminology and models' gereed

donderdag 29 augustus 2019

GMP+ International is deelnemer van het ISO normalisatieproces ‘Chain of Custody’ bij NEN. De nieuwe standaard ISO 22095 'Chain of Custody- General terminology and models' biedt eenduidige definities en eisen voor de verschillende handelsmodellen.

De GMP+ FRA standaard B100 gebruikt een viertal ‘supply chain models’, welke beschrijven hoe er wordt omgegaan met verantwoord diervoeder binnen de leveringsketen; segregation, mass balance, area mass balance en book & claim. Deze ‘supply chain models’ beschrijven de stroom en wat iedere individuele schakel in de keten moet controleren om verantwoord diervoeder te leveren.

Handelsmodellen worden door meerdere certificatieschema’s gebruikt, met name als het gaat om het doorgeven van duurzaamheidskenmerken. Helaas wordt de terminologieën niet geharmoniseerd toegepast. Dit betekent bijvoorbeeld dat ‘mass balance’ per schema anders kan worden toegepast.

GMP+ International is deelnemer van het ISO normalisatieproces ‘Chain of Custody’ bij NEN. De nieuwe standaard ISO 22095 'Chain of Custody- General terminology and models' biedt eenduidige definities en eisen voor de verschillende handelsmodellen.

Het is een multi-sectorale, wereldwijd toepasbare standaard waarnaar reeds bestaande CoC-systemen kunnen verwijzen of waarop nieuwe systemen hun terminologie voor sectorspecifieke eisen en modellen kunnen baseren.

Op dit moment is de Ontwerpnorm ISO 22095 'Chain of Custody - General terminology and models' gepubliceerd voor publieke consultatie in de NENshop. GMP+ deelnemers, maar ook andere geïnteresseerden kunnen hun inhoudelijk commentaar leveren op deze conceptnorm.

Kijk voor meer informatie en een videoanimatie over de toegevoegde waarde van de standaard op www.nen.nl/CoC.