Protocol Monitoring Aflatoxine B1

dinsdag 17 september 2019

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. Vanwege de aanstaande nieuwe maisoogst is bij de indeling van landen ook rekening gehouden met informatie over teelt- en oogstomstandigheden. Daarnaast is gelet op landen waar een eventuele vermenging met oude (2018) oogst uit hoog-risicolanden een risico voor de diervoederveiligheid kan opleveren. Op basis van deze criteria is er voor gekozen aan het begin van het oogstjaar 2019 alle landen eerst in Midden in te delen met uitzondering van 17 risico-lage landen en één risico-hoog land.

Gewijzigde risicoprofiel(en):
Roemenië - verhoogd van laag naar midden
Slowakije - verhoogd van laag naar midden
Hongarije - verhoogd van laag naar midden

Dit betekent dat maïs uit
Roemenië meer frequent geanalyseerd moet worden. 
Slowakije meer frequent geanalyseerd moet worden.
Hongarije meer frequent geanalyseerd moet worden.

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 23 September 2019.


N.B.:

Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is. Raadpleeg voor meer details het GMP+ Aflatoxine Protocol.

 

We hebben uw hulp nodig

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community. 
Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg). 

  • Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid.


Andere wijziging in het protocol

Een opmerking over het nemen van monsters van niet-toegankelijke opgeslagen maïs is toegevoegd.

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen
Sinds september 2018 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Implementatie-datum

Land

Risicoprofiel

5 augustus 2019

Oekraïne

Laag > Midden

 

5 maart 2019

Roemenië

Midden > Laag

 

1 februari 2019

Slowakije

Midden > Laag

 

17 december 2018

Hongarije

Roemenië

Oekraïne

Midden > Laag

Hoog > Midden

Midden > Laag

17 september 2018

India

Bulgarije

Canada

Kroatië

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Hoog > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Vragen?

Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.