Update 3: #ProjectGMP+2020: De veranderingen uitgelicht

woensdag 25 september 2019

Eerder hebben we de GMP+ Community geïnformeerd over de veranderingen in de structuur en over de algemene projectplanning. Nu is het tijd om een tipje van de sluier op te lichten over de komende veranderingen in het GMP+FSA schema.

Doelen

De doelstelling van #ProjectGMP+2020 is dat aan diervoedselveiligheid geen concessies worden gedaan. Wel worden de GMP+ FSA standaarden toegankelijker en overzichtelijker gemaakt. Dit wordt ook gedaan door de structuur van het schema te versimpelen. De huidige vier standaarden worden herschreven naar één hoofdstandaard, de Kernstandaard. En daarnaast worden in de standaarden de voorwaarden doelgerichter opgeschreven.

Dit kan dus betekenen dat voor een voorwaarde waarin nu heel gedetailleerd wordt omschreven hoe een deelnemer iets moet doen, er in de nieuwe standaard alleen een doelomschrijving staat. Het voordeel is dat in de nieuwe situatie een invulling kan worden gezocht die bij de individuele bedrijfssituatie past, zolang het gestelde doel maar wordt bereikt. Tevens worden er documenten ontwikkeld met uitleg en voorbeelden, om deelnemers te ondersteunen, zogenaamde Guidances.Makkelijker en begrijpelijker

Eén van de verbeteringen die we doorvoeren in de huidige standaarden is het uitschrijven van (op dit moment) veel gebruikte afkortingen. GMP+ deelnemers kunnen zo sneller herkennen wat wordt bedoeld met de genoemde verwijzing. Ook kijken we naar de opbouw van de teksten om deze te verbeteren. In plaats van lange stukken tekst wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van opsommingen of andere visuele vormen van weergave van tekst. Hierdoor worden de standaarden makkelijker en begrijpelijker.

De structuur en de teksten veranderen, maar het niveau van kwaliteitsborging van het nieuwe schema blijft hetzelfde als het huidige schema. Wel zijn er als gevolg van de veranderende structuur enkele inhoudelijke wijzigingen. Over deze wijzigingen informeren wij u nader. We publiceren binnenkort bijvoorbeeld een kruisverwijzingstabel waarin in één oogopslag de wijzigingen zijn te vinden van het nieuwe schema ten opzichte van het huidige schema.

Vervolgstappen 

September en oktober staan in het teken van het afronden van de definitieve drafts van de nieuwe Kernstandaard, technical notes én de bijlagen. Deze worden daarna afgestemd met het International Expert Committee (IEC) en de verschillende subcommittees. Wat volgt is een periode waarop het resultaat wordt getoond aan de GMP+ Community. U kunt op dat moment ook gaan bekijken wat er anders wordt aan de nieuwe standaarden én ons laten weten wat u ervan vindt (Publieke Consultatie). Daarna volgt een programma ter ondersteuning van de transitieperiode. We houden u op de hoogte met onze berichtgeving van de ontwikkelingen. 

Planning

Een overzicht van de voorlopige planning vindt u op onze project pagina voor #ProjectGMP+2020Indien u uw feedback of vragen met ons wilt delen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de GMP+ International Helpdesk.

Meer informatie? 

Bezoek onze #ProjectGMP+2020 pagina. Hier vindt u de laatste updates, evenals downloads en documentatie. Zorg ervoor dat u en uw collega’s de GMP+ International nieuwsbrieven ontvangen. Aanmelden kan hier en dan ontvangt u de updates en het nieuws met betrekking tot #ProjectGMP+2020. Zorg dat u onze website regelmatig bezoekt en ons toevoegt op LinkedIn

Indien u uw feedback of vragen met ons wilt delen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de GMP+ International Helpdesk.