FAO publiceert rapport

donderdag 28 november 2019

De Food and Agriculture Organization (FAO) heeft het rapport “Hazards associated with animal feed” gepubliceerd. Dit is het definitieve verslag naar aanleiding van de FAO vergadering in mei 2015.

Tijdens deze expertvergadering werden potentiële gevaren in diervoeder van chemische, biologische en fysieke oorsprong besproken, waaronder pathogene micro-organismen, mycotoxinen, zware metalen, dioxinen, dibenzofuranen en PCB's, residu van diergeneesmiddelen, pesticiden en radionucliden. De gevaren evenals hun aanwezigheid in diervoeder zijn beschreven, evenals overdracht van diervoeder naar levensmiddel, relevantie voor voederveiligheid, impact op diergezondheid en voorkomende problemen en trends.

Het rapport bevat conclusies en aanbevelingen van de expertmeeting en biedt een geactualiseerd overzicht van de huidige stand van kennis over gevaren in verband met diervoeder, inclusief diervoeder en producten van diervoederproductietechnologieën die van toenemend belang zijn, zoals insecten, voormalige levensmiddelen en bijproducten van voedselverwerking en bijproducten van biobrandstoffen.

GMP + International gebruikt deze informatie onder meer bij de evaluatie van nieuwe en bestaande risicobeoordelingen.

Het hele rapport is beschikbaar op ons portalgedeelte Feed Support Products. Om dit rapport te kunnen lezen moet u inloggen.