Is (aanvullende) GMP+ certificatie van toepassing voor mijn organisatie?

vrijdag 31 januari 2020

Hoewel GMP+ certificering verplicht is, is het niet altijd mogelijk om bedrijven te certificeren vanwege het ontbreken van GMP+ geaccepteerde auditoren buiten Europa.

GMP+ certificatie is verplicht indien uw bedrijf GMP+ activiteiten uitvoert met betrekking tot de scopes:

 • Transport van diervoeder, Wegtransport,
 • Transport van diervoeder, Binnenvaart,
 • Bevrachting van Binnenvaart,
 • Bevrachting van Zeetransport,
 • Bevrachting van Kustvaart,
 • Bevrachting van Railtransport.

Voorbeelden van verplichte GMP+ certificatie zijn:

 1. Een bedrijf dat (via wegtransport / binnenvaartschip) diervoeder transporteert als een dienst aan derden.
 2. Een producent / handelaar die (via weg- / binnenvaart) eigen producten vervoert naar derden (verpakte en niet-verpakte producten).
 3. Een producent / handelaar die opdracht geeft tot vervoer per trein (rail) of kustvaart / zee / binnenvaartschip.

Uw bedrijf hoeft niet gecertificeerd te zijn in het geval van (zgn. intern transport, zie definitie GMP+ A2):

 1. Transport binnen het bedrijventerrein.
 2. Transport tussen verschillende locaties van hetzelfde bedrijf.

Wijzigingen

 • Ontheffingen om af te wijken van de GMP+ voorwaarden kunnen alleen nog tot 30 september 2020 worden aangevraagd.
 • Verleende ontheffingen voor de certificering van Transport en Bevrachting buiten Europa zijn geldig tot 1 januari 2021, maar deze GMP+ activiteiten moeten tot die tijd worden geborgd door het GMP+ gecertificeerde bedrijf in overeenstemming met relevante GMP+ voorwaarden.
 • Vanaf 1 januari 2021 is aanvullende GMP+ certificatie verplicht voor de van toepassing zijnde scope(s).