NVWA (h)erkent de belangrijke rol van GMP+ FSA in de diervoederketen

vrijdag 20 december 2019

Risicoanalyse toont aan dat GMP+ certificering een belangrijke bijdrage levert aan risicobeheersing omtrent diervoederveiligheid door de diervoederbedrijven.

In de onlangs gepubliceerde integrale risicoanalyse* van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt naar voren dat de risico’s in het algemeen effectief worden beheerst. De sector heeft een hoge mate van zelfregulering. Private kwaliteitspartijen spelen hierbij een belangrijke rol.   

De NVWA heeft de risicobeoordeling laten uitvoeren om de beheersing te toetsen, te versterken en/of accenten te verleggen. Bovendien zijn er trends in de (inter)nationale economie die mogelijk ‘nieuwe’ risico’s in de diervoederketen met zich meebrengen.

Belangrijk uitgangspunt van het rapport is het belang van samenwerken binnen de keten. En het maken van bindende afspraken om het niveau van de voedselveiligheid naar een nog hoger level te tillen: risicogericht en kennis gedreven.

Een van de adviezen is het huidige monitoringssysteem intact te houden. Voor ons een belangrijke stimulans om focus te houden op onze missie: bijdragen aan veilig diervoeder, waarbij we ons diervoederschema en GMP+ Community up-to-date houden door het verzamelen en delen van waardevolle informatie over diervoederveiligheid.

* Het volledige rapport - 'Advies over de risico’s van de keten ‘voedergewassen en plantaardig diervoeder’. De productiefase tot aan de verstrekking van landbouwhuisdieren – vindt u op www.NVWA.nl