Mogelijkheid voor producenten van bewerkt diereiwit (PAP) producten om zich te laten certificeren

donderdag 31 oktober 2019

EU-wetgeving legt bepaalde restricties op met betrekking tot de productie van en handel in PAP-producten. Echter, het kan zijn dat dergelijke restricties niet van toepassing zijn in andere landen. GMP+ International wil verduidelijken wat dit inhoudt voor haar gecertificeerde bedrijven, overal ter wereld.

In de afgelopen maanden hebben diverse bedrijven die werken met bewerkte dierlijke eiwitproducten (PAP) contact opgenomen met GMP+ International om te vragen of zij een GMP+ FSA-certificaat kunnen aanvragen. Als gevolg hiervan willen we wat verduidelijking bieden met betrekking tot dit onderwerp.

Wat zijn PAPs?

In de context van het GMP+ FSA module is de definitie van bewerkte dierlijke eiwitten (bedoeld voor dierlijke consumptie): dierlijke eiwit dat dusdanig bewerkt is dat het geschikt is voor direct gebruik als diervoeder of als ingrediënt in diervoeder. Het omvat: vismeel, vleesmeel, beendermeel, hoefmeel, hoornmeel, bloedmeel, veermeel, droge kanen en andere soortgelijke producten, inclusief mengsels die deze producten bevatten.

Kunnen bedrijven die PAPS produceren een GMP+ FSA certificaat aanvragen?

Absoluut, mits ze voldoen aan alle voorwaarden zoals uiteengezet in de GMP+ FSA module. GMP+ FSA richt zich op het garanderen van de veiligheid van diervoederproducten in de gehele keten. Echter, de toepassing of het gebruik van diervoederproducten valt buiten de scope van het schema. GMP+ Certificering is geen licentie om PAP in diervoer te gebruiken. Wanneer de toepassing in een bepaald land verboden is, zijn bedrijven verplicht om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld door de nationale wetgeving van het betreffende land op dit gebied.

Heb ik speciale toestemming nodig om te werken met PAPs?

In de meeste landen spelen de bevoegde nationale autoriteiten een cruciale rol met betrekking tot de vraag of bedrijven faciliteiten mogen opzetten waar dierlijk eiwit wordt verwerkt. Het is belangrijk dat deelnemers de vereiste toestemming hebben verkregen van hun nationale autoriteiten voorafgaand aan het doen van een certificatieaanvraag.

Meer informatie kunt u vinden in GMP+ D3 Waar begint GMP+ FSA certificatie? paragraaf 4.1.9.