Publieke consultatie en volgende stappen voor GMP+ Community

donderdag 26 maart 2020

#ProjectGMP+2020 is in december 2018 van start gegaan en in de afgelopen tijd is er veel werk gedaan samen met de werkgroep. Speciaal ontwikkelde schemaprincipes  geven richting aan #ProjectGMP+2020 en begeleiden ons en de werkgroep in het maken van keuzes bij het herschrijven van de standaarden. De resultaten hiervan waren in december 2019 klaar voor de zo gehete publieke consultatie.

Stand van zaken publieke consultatie

De publieke consultatie werd gestart na meer dan twee jaar luisteren, herzien, schrijven en herschrijven, samen met de werkgroep en diverse belanghebbenden. Na een periode van 3 maanden zijn er 88 reacties binnen gekomen van onder andere GMP+ gecertificeerde bedrijven, auditoren, consultants, partner organisaties en andere geïnteresseerden.

We hebben op alle voorgestelde documenten reacties ontvangen. De reacties waren divers en bestonden onder andere uit concrete wijzigingsvoorstellen, vragen over de interpretatie van voorwaarden en ook complimenten over de duidelijkheid van de voorwaarden en de structuur van de vernieuwde GMP+ FSA module 2020. Dit is voor ons een bevestiging dat we de juiste weg zijn ingeslagen

We waarderen de reacties enorm en zullen deze bekijken en beoordelen aan de hand van de schemaprincipes.

Volgende stappen

Maart en april zullen in het teken staan van de werkgroepsbijeenkomst. Gezien de covid19 uitbraak, moeten we daar een invulling op afstand aan geven, maar we willen wel voortgang boeken. Daar zullen we de wijzigingsvoorstellen bespreken voor de Kernstandaard en de Technische Specificaties op basis van de publieke consultatie. Ook zullen we de tot nu nog niet behandelde standaarden van de GMP+ FSA module 2020, voorleggen aan de werkgroep. De adviezen van de werkgroep zullen we vervolgens gebruiken om definitieve standaarden van de GMP+ FSA module 2020 te maken.

Als laatste is er de afgelopen tijd hard ook gewerkt aan het herschrijven van de voorwaarden voor de GMP+ FRA module en de voorwaarden voor Certificerende Instellingen. Hier hebben aparte werkgroepen aan gewerkt en advies uitgebracht .

In mei 2020 zullen alle nieuwe documenten voorzien van advies afgestemd worden met het International Expert Committee (IEC) en de verschillende subcommittees Het streven is vervolgens om op 1 juli 2020 de finale draft versie van het GMP+2020 schema aan u te kunnen tonen op onze website.

Deze versie zal dan ook voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Accreditatie. Zodra de goedkeuring is ontvangen zullen we dit met u delen en kunt u het nieuwe GMP+ 2020 schema op onze website bekijken.

Planning #ProjectGMP+2020

Een overzicht van de voorlopige planning vindt u op onze project pagina voor #ProjectGMP+2020. N.B.: dit betreft voorlopige data en deze kunnen wijzigen aan de hand van de voortgang van het project.

Waar vindt u meer informatie? 

Bezoek onze speciale project websitepagina waar u de laatste updates vindt met betrekking tot het project, evenals downloads en documentatie. We willen u betrokken houden bij dit project, u kunt dan ook vragenlijsten verwachten zodra deze beschikbaar zijn.

Zorg ervoor dat u en uw collega’s de GMP+ International nieuwsbrieven ontvangen. Aanmelden kan hier en dan ontvangt u de updates en het nieuws met betrekking tot #ProjectGMP+2020. Zorg dat u onze website regelmatig bezoekt en ons toevoegt op LinkedIn

Indien u uw feedback of vragen met ons wilt delen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de GMP+ Helpdesk.