Nieuwe aanpak GMP+ Academy

donderdag 28 november 2019

Kennis over Feed Safety Management is een essentieel punt voor de toekomst van de internationale diervoederindustrie. Dit werd benadrukt tijdens de internationale GMP+ 25 jaar jubileum conferentie in Amsterdam, november 2017.

Nu vindt kennisoverdracht plaats door toegang te geven tot informatie en worden af en toe trainingen aangeboden, bijvoorbeeld via de GMP+ Academy. Om diverse redenen is het echter tijd om een nieuwe manier van kennisoverdracht te starten:

  • Om het kennisniveau van betrokken partijen te vergroten, waardoor het risico voor voederveiligheid wordt verkleind.
  • Om de kennis te behouden: nieuwe ontwikkelingen, inzichten en onderzoeken naar voederveiligheid moeten worden overgenomen door relevante doelgroepen.
  • Er is een toenemende vraag naar kennis van voederveiligheid van bedrijven buiten Noordwest-Europa.
  • Specifieke doelgroepen stellen specifieke eisen. Dit vereist een aanpak op maat.
  • De GMP+ Community vereist een professionele aanpak met toonaangevende instellingen en organisaties op het gebied van voederveiligheid. Deze aanpak en samenwerking met kennisinstellingen moet verder worden ontwikkeld.

Kennisoverdracht moet meer geïntegreerd, gestructureerd en proactief gepland worden dan voorheen. Daarom hebben we besloten om de marktbehoeften te onderzoeken en de GMP+ Academy te herstructureren. Programmamanager voor deze ontwikkeling is Hans Lodders, gespecialiseerd in het opzetten van nieuwe organisaties met een focus op talentontwikkeling en kennisuitwisseling. Samen met Ilse van Dijk, een professional in Learning & Development, zijn ze de belangrijkste leden van het team.

Op dit moment bevinden we ons in de fase van het onderzoeken van de behoeften van (potentiële) klanten. We doen dit door verschillende stakeholders te interviewen, zoals consultants en bedrijven. De aankomende anderhalf jaar wordt gebruikt om de academie te structureren met behulp van een lean start-up model. Dit betekent ook dat we begin volgend jaar een pilot e-learning lanceren, waarbij de ervaringen van deelnemers worden gebruikt om het trainingsaanbod te optimaliseren. We houden u op de hoogte.