Let op: Ethyleenoxide in sesamzaad uit India

dinsdag 3 november 2020

Op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) informeren wij de GMP+ Community over verontreinigd sesamzaad met Ethyleenoxide uit India. Deze informatie is bedoeld voor bedrijven die sesamzaad (of producten waarin sesamzaad is verwerkt) importeren, verhandelen, verwerken of verkopen.

In de onderstaande batches is de, binnen de EU toegestane norm van het gebruik van ethyleenoxide, overschreden. Inmiddels zijn er meerdere RASFF meldingen gemaakt. Een aantal GMP+ gecertificeerde bedrijven heeft een EWS melding gedaan. Al deze bedrijven hebben hun klanten geïnformeerd en hebben de situatie onder controle.

Controleer altijd de GMP+ Bedrijven database

Als lid van de GMP+ Community heb je een cruciale rol in het zorgen voor veilig diervoeder in de gehele keten, door te controleren of jouw leveranciers GMP+ (of gelijkwaardig) gecertificeerd is. Wanneer je twijfelt, raadpleeg dan de GMP+ Bedrijvendatabase.

Op verzoek van de NVWA delen wij de onderstaande informatie:

Informatie over betrokken bedrijven en batches

Er zijn leveranciers geïdentificeerd die verontreinigde batches hebben geleverd. Onderaan deze mail staan alle betrokken leveranciers op een rij, en zijn ook alle betreffende batches aangegeven.

Leveranciers:

 • M. LAKHAMSI AND CO, Plot No. 505, CHURCHGATE CHAMBERS, 5 NEW MARINE LINES, Near nirmla niketan girl college, Mumbai, Maharashtra, 400020, India
 • Dhairya International, NEW MARKET YARD 14, Unjha, Gujarat 384170. India
 • Nature Bio Foods Ltd., 45 KM Stone, G.T. Road, Kamaspur, Sonepat, Haryana-131021, India
 • ORCHID Exim (India) Pvt.Ltd., 608, Akshat Tower,  Opp. Rajpath Club,  Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad-380015. (Gujarat) India.
 • Agri Food Products; SHRI Sacchidanand complex, Visnagar rd Unjha, Gujarat, India.
 • GSV International, Bhavya Plaza 2nd fl, khar stationrd 203, Maharasht Mumbai, India.
 • Fazlani Exports PVT Ltd., Nirmal 21st floor Nariman Port, Mumbai, India.
 • M.R. Agro Industries, New Gunj Bazar, Unjha, Gujarat, India.
 • Organic Products India; row house No. B-8 Himgiri Residency, Pune-411037, Maharashtra India.
 • Accura Enterprices Pvt Ltd, Survey No150, Village Karai, Ahmedabad, Gujarat India.
 • Shyam Industries, 402/403 Phase 4, GIDC, Naroda, Ahmedabad, Gujarat India.
 • Shakumbhri Expo Impo Ltd.; 4.5 Km Stone, Bhopa Road Muzaffarnagar, U.P, India. 
 • Talakshi Lalji & Co.; s.r. NO 132P NEAR MADHAV CERAMIC, AT.  TARAGADHI.
 • Amrutva Fine Foods LLP, 23 godavari chambers, junction of adukia road & s.v. road, kandival Mumbai.
 • Keventer Agro Ltd, Plot NO 215 phase-2 gidc, Naroda Ahmedabad City.  
 • Dhaval Agri Exports B-9 Market yard, Rajkot.  

 
Batchnummers:
19-047/2; 19-060/3; 19-105/1; 19-105/2; 19-141/1; 19-141/3; 3677/20; 6109/19; 4219; 6109; 1920; 20-004; 20-003; DAE/10330; DAE/10333; DAE/10331; DAE/10337; DAE/11375; DAE/18032; DAE/18139; L10289; HS.A.09958T.02; OIL-2807 0720-6, 2020220128.01; 2020220128.02, HS.A.09962A.01; HS.A.09987A.02; HS.A.09987A.01.02; HS.53932; HS.54146; HS.A.10040T.01; HS.A.10040T.02; HS.A.10040T.02H; HS.A.10016T.01; HS54018; HS.54344; TR.A.10046T; HS.53950, OPI/CN138/19/133/OHSS; OPI/CN138/20/137/OHSS MHD, Lot 157-04; B0056145; PTR191073-01; PTR191041-01

Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf?

Handelswijze gecontamineerde partijen diervoeder of grondstoffen bestemd voor diervoeder

Naar aanleiding van vragen over hoe om te gaan met partijen diervoeder of grondstoffen bestemd voor diervoeder die (mogelijk) verontreinigd sesamzaad bevatten, hierbij een verduidelijking van de handelwijze zoals die is verwoord in mijn e-mails van 12-10-2020 en 26-10-2020. Daarnaast een aanpassing van het beleid tot uit de handel nemen van gecontamineerd diervoeder tot en met de boer (eindgebruiker).

Onderstaand vindt u nadere uitleg over hoe te handelen. De handelwijze is afhankelijk van of bekend is of de partij sesamzaad gecontamineerd was of dat dit onbekend is/was.

Is het gecontamineerde sesamzaad afkomstig van batches en importeurs die zijn geïdentificeerd door de NVWA (zie de lijst van bedrijven in de mails met informatie over ETO), of van een andere batch waarvan is aangetoond (bijv. door de leverancier) dat het een gehalte residuen van ethyleenoxide bevat hoger dan de MRL, dan is de handelwijze als volgt:

 • grondstoffen voor diervoeder (sesamzaadjes; verwerkte levensmiddelen met sesamzaadjes) moeten uit de handel worden genomen en mogen niet meer voor diervoeder worden bestemd;
 • diervoeders die sesamzaadjes of verwerkte levensmiddelen met sesamzaadjes bevatten moeten uit de handel worden genomen en mogen niet meer voor diervoeder worden bestemd;
 • er is geen recall van diervoeder bij boeren (niet terughalen bij de eindverbruiker), wanneer het gehalte in het diervoeder onder de MRL van 0,05 mg/kg is. Is het gehalte in het diervoeder boven de MRL-waarde, dan moet tot en met de eindverbruiker worden teruggehaald.

De reden hiervoor is dat het een verboden schadelijke stof betreft, ook nog in hoge gehalten; dit mag niet in diervoeder worden verwerkt.

Heeft u sesamzaad of verwerkte levensmiddelen met sesamzaad (grondstoffen bestemd voor diervoeder of diervoeder zelf) waarvan het sesamzaad afkomstig is van andere batches van de betrokken leveranciers of batches van andere of onbekende leveranciers uit India, dan is de handelwijze als volgt:

 • u moet het gevaar van ethyleenoxide in de grondstoffen opnemen in het HACCP-plan/GMP plan, en hierop een borging invoeren;
 • er moet verificatie plaatsvinden of de grondstoffen met het sesamzaad voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Dit kan door middel van monsteronderzoek van bijvoorbeeld retentiemonsters of via berekening;
 • als blijkt dat het gehalte aan ethyleenoxide in de grondstof voor het diervoeder of diervoeder zelf lager is dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad hoeft u niets te doen. Als het gehalte aan ethyleenoxide hoger is dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad, dan moet u een melding doen bij de NVWA, uw afnemers informeren en de verontreinigde producten uit de handel halen, tot en met de eindverbruiker.

De achtergrond van deze handelwijze is uw wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat diervoeders die u in de handel brengt voldoen aan de wettelijke eisen voor voedsel- en diervoederveiligheid. Dit geldt ook voor diervoeders die al in de handel zijn of nog in opslag staan, en waarvan bij nader inzien wordt vermoed dat deze diervoeders onveilig kunnen zijn. Gezien het feit dat steeds meer grondstoffen (de afgelopen periode ging het in dit geval om sesamzaad uit India) ethyleenoxide bevatten boven de MRL-waarde, moet u dit risico in uw HACCP-plan opnemen en dus ook borgen en verifiëren.

Wat moet u doen als verontreinigde partijen levensmiddelen worden aangeboden voor diervoeder?
Door de recalls en laboratorium-onderzoeken die levensmiddelen bedrijven uitvoeren, kunnen verontreinigde partijen op de markt worden aangeboden als diervoeder. Het is de verantwoordelijkheid van het diervoeder bedrijf om na te gaan onder welk van bovenstaande regimes de betreffende aangeboden partij valt en er vervolgens naar te handelen.

Verontreinigde batches van betrokken leveranciers
Heeft u sesamzaad geïmporteerd, verhandelt of verwerkt van de verontreinigde batches van de genoemde leveranciers uit India, dan dienen deze batches direct uit de handel gehaald te worden. Ook producten waarin het verontreinigde sesamzaad is verwerkt moeten uit de handel gehaald worden. Deze producten mogen niet meer in als levensmiddel of diervoeder in de handel gebracht worden. U dient melding te doen bij de NVWA (GFL melding) en daarin aan te geven welke corrigerende acties u doet/heeft gedaan.

Andere batches van de betrokken leveranciers en batches van andere of onbekende leveranciers uit India
De NVWA wijst u op uw wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat levensmiddelen of diervoeders die u in de handel brengt voldoen aan de wettelijke eisen voor voedsel- en diervoederveiligheid. Dit geldt ook voor levensmiddelen en diervoeders die al in de handel zijn, of nog in opslag staan, en waarvan er bij nader inzien vermoed wordt dat deze levensmiddelen of diervoeders onveilig kunnen zijn. Hieronder vindt u uitleg over uw verantwoordelijkheid.

Partijen sesamzaad die nog niet zijn uitgeleverd en die afkomstig zijn uit India
U dient te verifiëren of dit sesamzaad voldoet aan de voedselveiligheidseisen. Dit kunt u doen door de betreffende batches sesamzaad te blokkeren en een representatief monster te nemen en te laten analyseren op residuen van ethyleenoxide. Indien uit deze analyse blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide lager is dan de MRL dan mag deze partij alsnog verhandeld/verwerkt worden. Indien uit de analyse blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide hoger is dan de MRL, dan moet u melding doen bij de NVWA (GFL melding). Deze partijen mogen niet meer verhandeld of verwerkt worden.

Producten waarin sesamzaad uit India is verwerkt
Om te verifiëren of producten waarin sesamzaad is verwerkt en die al in de handel zijn aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen adviseert de NVWA om uw retentiemonsters te laten analyseren op residuen van ethyleenoxide. Indien blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide in het samengestelde levensmiddel lager is dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad hoeft u niks te doen. Als het gehalte aan residuen van ethyleenoxide hoger is dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad, dan moet u een melding doen bij de NVWA, uw afnemers informeren en de verontreinigde producten uit de handel halen.

Nieuwe batches sesamzaad uit India
De NVWA acht het risico op besmetting van sesamzaad uit India met residuen van ethyleenoxide hoog in. Het is van belang dat bedrijven de HACCP aanpassen op het risico van verontreiniging met ethyleenoxide.

Indien u sesamzaad uit India importeert of verhandelt dient u uw HACCP aan te passen en te borgen dat u geen verontreinigde partijen importeert en/of verhandelt. U kunt dit doen door partijen die u wilt importeren of verhandelen op residuen van ethyleenoxide te laten analyseren als onderdeel van uw (ingangs)controle. Bij overschrijding van de MRL mag het product niet geïmporteerd, in de handel gebracht of verwerkt worden en moet u melding doen bij de NVWA (GFL melding) indien de batch sesamzaad al is geïmporteerd.

Indien u sesamzaad (of daarvan afgeleide producten) uit India verwerkt dient u uw HACCP aan te passen om te borgen dat u geen verontreinigde partijen sesamzaad verwerkt. Indien u niet zeker weet (bv via analyserapporten) of de te verwerken/verwerkte sesamzaad aan de MRL voldoet, kunt u zelf analyses laten uitvoeren op de (samengestelde) producten die u verwerkt of produceert. Ook hier geldt, dat bij overschrijding van de MRL melding moet worden gedaan bij de NVWA en dat de betreffende batches sesamzaad of verwerkte producten niet mogen worden verhandeld.