Tarieven GMP+ International 2020

maandag 25 november 2019

Het document GMP+ C4 <i>Tarieven 2020</i> bevat de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ gecertificeerde bedrijven. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is, dat de opbrengsten kostendekkend zijn. Dit zijn kosten zoals het beheer en onderhoud van ons schema.

Om die reden past GMP+ International voor 2020 alle tarieven (plus 3%) aan. De tarieven per 1 januari 2020 zijn gepubliceerd in het GMP+ C4 Tarieven 2020 document. Deze is, evenals de toelichting, beschikbaar op onze website.

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een extra korting toegepast bij bedrijven met meer dan vijf scopes per bedrijfslocatie. Voor deze bedrijven geldt een tarief van 10% van het daarvoor geldende tarief voor scope zes en verder. Op de website (Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2019) wordt dit aan de hand van een voorbeeld nader toegelicht.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over tarieven of de doorberekening van uw Certificatie Instelling horen wij dit graag en kunt contact met ons opnemen via: info@gmpplus.org.