Tarieven GMP+ International 2023

maandag 28 november 2022

De documenten CR 4.0 - tarieven 2023 (GMP+ FC scheme 2020) en GMP+ C4 tarieven 2023 (GMP+ FC scheme 2010) bevatten de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ gecertificeerde bedrijven. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is dat de opbrengsten kostendekkend zijn. Dit zijn kosten zoals het beheer en onderhoud van ons schema.

Om die reden worden met ingang van 1 januari 2023 alle tarieven (plus 5%) aangepast. De tarieven per 1 januari 2023 zijn gepubliceerd in  CR 4.0 Tarieven 2023 en GMP+ C4 Tarieven 2023.

Heb je vragen hebben over de tarieven of de doorberekening van jouw Certificatie Instelling neem dan contact op met de Helpdesk.