Update diervoederovereenkomst QM-Milch: zelfverklaring is niet langer mogelijk

dinsdag 17 december 2019

Op 1 januari 2020 wordt een bijgewerkte diervoederovereenkomst van kracht die het gebruik van diervoeder in zuivelproductie reguleert (hierna te noemen: diervoederovereenkomst). Deze zal de eerdere diervoederovereenkomst uit 2015 vervangen. Dit houdt in dat het vrijgavecertificaat <sup>1</sup>, komt te vervallen, welke niet langer geldig zal zijn vanaf 1 januari 2020. Als gevolg daarvan moeten alle diervoederbedrijven zich aansluiten bij gecertificeerde kwaliteitsborgingsschema’s (QS of normen die erkend zijn door QS, GMP+ International) om diervoeder te mogen blijven leveren aan producenten die actief zijn binnen het QM-Milch Scheme.

De diervoederovereenkomst regelt het gebruik van diervoeders tussen de diervoeder- en zuivelindustrie voor melkproductie binnen het QM-Milch Scheme. Het toepassingsgebied van deze overeenkomst omvat enkelvoudige en mengvoeders die worden geleverd aan melkveebedrijven die produceren in overeenstemming met de bepalingen van het QM-Milch Scheme. De ondertekenaars zijn onder meer QM-Milch, de Duitse Farmers 'Association, de Duitse Dairy Industry Federation, de Duitse Raiffeisen Confederation, QS Quality and Safety, de Duitse Pet Food Association en GMP+ International. Op 1 januari 2020 wordt een bijgewerkte diervoederovereenkomst (getekend op 10 oktober 2019) van kracht.

De update van de diervoederovereenkomst betreft voornamelijk het verlopen van het vrijgavecertificaat. Vanaf 1 januari 2020 is het vrijgavecertificaat niet langer geldig en is het gebruik ervan niet langer toegestaan. Vanaf dit moment moeten alle diervoederbedrijven (producenten en handelaren, particuliere etiketteerders) die melk leveren binnen het QM-Milch Scheme, zonder uitzondering, gecertificeerd zijn volgens een gecertificeerde kwaliteitsborgingsschema (QS of normen erkend door QS, GMP+ International). Op basis hiervan moeten deze diervoederbedrijven zich registreren (zie 1: Informatie voor diervoederbedrijven) voor QM-Milch leveringsbevoegdheid door in te stemmen met de voorwaarden van de diervoederovereenkomst.

De diervoederovereenkomst bevat bepalingen voor de monitoring van residuen (Aflatoxine B1, dioxineachtige PCB's, niet-dioxineachtige PCB's), evenals, onder andere, het informatie- en waarschuwingssysteem.

Informatie voor diervoederbedrijven

→ QS-gecertificeerde diervoederbedrijven kunnen zich registreren met behulp van het QS-platform om te worden vermeld als goedgekeurde QM-Milch leveranciers. Om dit te doen, moeten ze inloggen met behulp van hun individuele inloggegevens en de vakjes aanvinken om akkoord te gaan met de voorwaarden van de diervoederovereenkomst voor hun locatie. Volg deze link voor registratie: https://www.q-s.de/softwareplattform

Registratie voor QM-Milch certificatie via QS erkenning van andere Certificatie Instellingen is ook mogelijk.

→ GMP+-gecertificeerde bedrijven vereisen een aanvullend certificaat in overeenstemming met de Country Note voor QM Milch om te worden goedgekeurd als QM Milch-leveranciers. Zie voor de nodige voorwaarden: https://www.gmpplus.org/nl/certification-scheme/gmpplus-fsa-certification/b-documents/


Zie de QM Milch-startpagina voor een samenvatting van relevante informatie met betrekking tot de voorwaarden van de diervoederovereenkomst of QM Milch-leveranciersregistratie voor QS- of GMP+-gecertificeerde bedrijven of bedrijven van andere certificatie-instellingen. Zie voor meer informatie: www.qm-milch.de/futtermittelsicherheit.

 

Verwijzing naar Small Farmers' Scheme voor QS

Producenten van enkelvoudige diervoeders met een jaarlijkse productie van diervoeders van minder dan 1 000 ton droge stof kunnen QS-certificering aanvragen onder het Smallest Farmer 'Scheme (zie QS-richtlijnen: QS-inspectie voor de kleinste landbouwers (QS-Inspektion für Kleinsterzeuger). Registratie voor goedkeuring als QM-Milch leverancier werkt volgen dezelfde procedure als hierboven vermeld (vakjes aanvinken op QS-platform door diervoederovereenkomst te accepteren).

→ voor meer informatie over het Small Farmers' Scheme, zie: https://www.q-s.de/dokumentencenter/dc-kleinhersteller-einzelfuttermittel.html?highlight=kleinhersteller

________ 

1 goedkeuringscertificaat = een zelfverklaring, getekend door een aantal diervoederbedrijven en verstrekt aan zuivelproducenten, waarmee de veiligheid van hun diervoeder wordt gecertificeerd. Deze diervoederbedrijven zijn niet geregistreerd op de nationale lijst en zijn doorgaans geen onderdeel van een certificatieschema.