Update van GMP+BA10 Minimumvoorwaarden inkoop

dinsdag 17 maart 2020

Door het harmoniseren van de inkoopvoorwaarden met andere voederveiligheidsschema's is een nieuwe GMP+BA10 Minimumvoorwaarden inkoop opgesteld. De nieuwe inkoopvoorwaarden kunnen onmiddellijk worden toegepast. Uiterlijk op 1 januari 2021 dienen de voorwaarden geïmplementeerd te zijn.

Een paar jaar geleden zijn zeven Europese voederveiligheidsschema's gestart met het project ‘Harmonisatie van inkoopvoorwaarden'. Samen beoogden ze de belangrijkste voorwaarden voor de inkoop van diervoederingrediënten te definiëren. Belangrijk doel was het creëren van een gelijk speelveld en het vermijden van barrières tussen bedrijven die deelnemen aan verschillende schema's. Het basisprincipe voor de gezamenlijk inkoopvoorwaarde is te allen tijde geweest, om zoveel mogelijk ​​gegarandeerde (gecertificeerde) keten te creëren.

Voor specifieke toeleveringsketens is een gemeenschappelijke set voorwaarden gedefinieerd. Voor de nieuwe GMP+ BA10 heeft dit geresulteerd in een aantal nieuwe poortwachtersprotocollen. Naast de al bestaande protocollen - die zijn bijgewerkt - zijn nieuwe protocollen vastgelegd voor:

o Kruiden en specerijen
o Verwerkte voedermiddelen
o Diervoeder voor een diervoederproef

De keuzes voor deze ketens zijn gebaseerd op huidige protocollen in één of meerdere schema's. De groep ‘Verwerkte voedermiddelen’ is een zeer grote groep, met een verscheidenheid aan voedermiddelen.

Notificaties

Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat een gecertificeerd bedrijf bij GMP+ International moet melden als een poortwachtersprotocol wordt toegepast. Deze informatie wordt gebruikt om de poortwachtersprotocollen te evalueren en -indien nodig- protocollen aan te passen. Een document met veel gestelde vragen (FAQ) geeft hier meer informatie over.

Overig

Een aantal GMP+ gecertificeerde bedrijven koopt voedermiddelen van niet-gecertificeerde leveranciers op basis van een individuele ontheffing. GMP+ International heeft besloten dat per 1 januari 2021 deze ontheffingen te beëindigen, tenzij deze ontheffingen eerder vervallen.

  1. Als gevolg van deze nieuwe inkoopvoorwaarden worden ook een aantal andere (ondersteunende) GMP+ documenten bijgewerkt, waaronder D3.5 'Waar begint GMP+ certificering'.
  2. Raadpleeg de FAQ wanneer u gebruikmaakt van een Country Note voor de aankoop van voedermiddelen.


De Engelstalige versie van de nieuwe GMP+ BA10 vindt u hier. Andere taalversies worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn. Het FAQ-document met veel gestelde vragen vindt u hier. Andere taalversies volgen zodra deze beschikbaar zijn.

De webpagina met meldingsformulieren vindt u hier.