Andere talen beschikbaar via:
Menu

Digitaal aanleveren analyseresultaten

Wanneer u uw analyseresultaten via digitale berichten wilt insturen, kunt u (of uw laboratorium) de analyseresultaten opmaken in een Excel- of XML-bestand zodat dit ingestuurd kan worden voor de GMP+ Monitoring database. Om het bestand in te kunnen lezen, moet het bestand wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zult u in ieder geval een ‘format’ moeten hanteren wat in te lezen is door de GMP+ Monitoring database.

De GMP+ Monitoring database accepteert twee bestandsformaten: Excel en XML. In beide bestandsformaten is het mogelijk om een reeds geregistreerd monster aan te vullen met de analyseresultaten of om alle gegevens digitaal aan te leveren.

Hieronder vindt u lege templates en een voorbeeld.

     
GMP+ Excel – volledig bericht leeg template  voorbeeld
GMP+ Excel - aanvulling op geregistreerd monster  leeg template voorbeeld
GMP+ XML – volledig bericht leeg template   
GMP+ XML – aanvulling op geregistreerd monster leeg template   

Meer informatie over het digitaal aanleveren van analyseresultaten kunt u vinden in de handleiding van de GMP+ Monitoring database. 

Digitale analyseresultaten insturen aan de GMP+ Monitoring database?
Wanneer het digitale bericht is opgesteld, kan deze worden ingestuurd naar monitoringdata@gmpplus.org.

Testservice
Het is ook mogelijk om uw bestand eerst te testen. U kunt dan uw digitale bericht insturen aan testserviceMD@gmpplus.org

Let op: stuur geen vragen/opmerkingen mee in de e-mail! Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het insturen van digitale analyseresultaten en wordt verder niet gelezen. Om contact op te nemen met GMP+ International met vragen over de GMP+ Monitoring database kunt u via de gebruikelijke manier contact opnemen (zie contactgegevens op onze website).

Codelijsten

Om het digitale bericht te maken, heeft u de codes nodig van o.a. de (on)gewenste stoffen die zijn opgenomen in de GMP+ Monitoring database. Op deze pagina kunt de benodigde codelijsten raadplegen. De noodzakelijke codes zijn ook te raadplegen als u ingelogd bent in de portal

Gebruik de vlagpictogrammen hieronder om de taal van de codelijst te wijzigen

 

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws