Risicobeoordeling indienen

Wilt u een voedermiddel produceren of in de GMP+ keten brengen dat (nog) niet op deze lijst staat? Doe eerst de check of het product wel een voedermiddel is door de beslisboom te gebruiken. Zie de "Beslisboom Voedermiddelen" hier links onder.

Is het product dat u wilt produceren of in de GMP+ keten wilt brengen inderdaad een voedermiddel en is deze nog niet opgenomen op de Productenlijst met een risicobeoordeling? Dan kunt u op basis van onderstaande informatie een aanvraag indienen. Een aanvraag voor opname kan worden gedaan door een (aankomend) GMP+ gecertificeerd bedrijf, maar ook door anderen zoals brancheorganisaties of adviesbureaus. Om een aanvraag te doen vult u dit sjabloon  in het Engels in en stuurt het naar info@gmpplus.org

Meer achtergrondinformatie over het indienen van een risicobeoordeling vindt u in de vraag en antwoord lijst GMP+ D3.17 FAQ Feed Support Products


Acceptatieprocedure van nieuwe risicobeoordelingen
 
De acceptatieprocedure is als volgt:
  1. Indienen van een risicobeoordeling naar info@gmpplus.org  
  2. Eerste screening GMP+ International
  3. Tweede screening door externe deskundigen
  4. Na goedkeuring opname voedermiddel in Productenlijst en publicatie Risicobeoordeling
Het toesturen van een (nieuwe) risicobeoordeling moet vóór de deadline gebeuren om het mogelijk te maken om deze bij de eerstvolgende vergadering van het TCFSP te behandelen. GMP+ International heeft tijd nodig om de aanvraag te screenen en, indien nodig, extra informatie bij de indiener op te vragen. 

Toelichting op de stappen vindt u hier.

TCFSP Vergaderschema voor 2019 

Het Technical Committee FSP (TCFSP) heeft 3 vergaderingen gepland in 2019. Tijdens deze vergaderingen, zullen de leden van de TCFSP de nieuwe risicobeoordelingen beoordelen. De vergaderdata en de betreffende deadlines tot wanneer de bedrijven (nieuwe) risicobeoordelingen kunnen indienen vindt u in de tabel hieronder:

TCFSP Vergadering

Datum

Deadlines voor het indienen 
van (nieuwe) risicobeoordeling

1e vergadering

14 maart

18 januari

2e vergadering

20 juni

18 april

3e vergadering

5 november

5 september


Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws