Risicobeoordeling indienen

Voedermiddelen voor vervoedering aan landbouwhuisdieren dienen d.m.v. een generieke risicobeoordeling opgenomen te worden in de productenlijst van de Feed Support Products (FSP). Dit is een voorwaarde in het kader van het GMP+ Feed Certification scheme.

Bij een aantal Minerale voedermiddelen wordt nog steeds, in de productenlijst de producentnaam vermeld. Voor deze groep voedermiddelen dienen bedrijfsspecifieke risicobeoordelingen te worden ingediend. De bedrijfsspecifieke risicobeoordelingen worden niet gepubliceerd. Dit geldt niet meer voor de minerale voedermiddelen waarvan een generieke risicobeoordeling is opgesteld en gepubliceerd in FSP. De generieke risicobeoordelingen zijn opgesteld op basis van alle bedrijfsspecifieke risicobeoordelingen.

Een aanvraag voor opname van een risicobeoordeling kan worden ingediend door een (aankomend) GMP+ gecertificeerd bedrijf, maar ook door anderen zoals brancheorganisaties of adviesbureaus. Een aanvraag dient ingestuurd te worden in het Engels met behulp van het daarvoor beschikbare sjabloon
 
Als u twijfelt of uw product wel of niet een voedermiddel is, kunt u dit checken door de 'Beslisboom Voedermiddelen' te raadplegen. Middels de beantwoording van een aantal vragen leidt dit schema tot een categorisering van het product in kwestie.

Voordat u een risicobeoordeling gaat opstellen adviseren wij u ook de informatie in de ‘Vraag en Antwoord lijst’ raad te plegen. 

Acceptatieprocedure van nieuwe risicobeoordelingen
 
Indien u een product opgenomen wilt hebben in FSP dienen de volgende stappen doorlopen te worden:
  1. Indienen van een risicobeoordeling naar info@gmpplus.org  
  2. Eerste screening GMP+ International
  3. Tweede screening door externe deskundigen
  4. Na goedkeuring opname in FSP
 
Toelichting op de stappen vindt u hier.

TCFSP Vergaderschema voor 2019 

Het Technical Committee FSP (TCFSP) heeft 3 vergaderingen gepland in 2018. Tijdens deze vergaderingen, zullen de leden van de TCFSP de nieuwe risicobeoordelingen beoordelen. De vergaderdata en de betreffende deadlines tot wanneer de bedrijven (nieuwe) risicobeoordelingen kunnen indienen vindt u in de tabel hieronder:

TCFSP Vergadering

Datum

Deadlines voor het indienen 
van (nieuwe) risicobeoordeling

1e vergadering

14 maart

18 januari

2e vergadering

20 juni

18 april

3e vergadering

5 november

5 september
Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws