Zarządzanie i Zasady

Zarządzanie

W niniejszym dokumencie przedstawiono model zarządzania GMP+ International.

Zasady

W ramach GMP + International obowiązują następujące zasady: