Certification & Compliance

Zadaniem Zespołu ds. Certyfikacji i Zgodności jest zapewnienie, że zatwierdzone przez GMP+ Jednostki Certyfikujące przeprowadzają audyty zgodnie z wymaganiami systemu GMP+ Feed Certification scheme, Polityką Uczciwości GMP+ i innymi procedurami, jak również weryfikacja konsekwentnego stosowania wysokich standardów.

Zadanie to realizujemy poprzez ciągłą obserwację i ocenę działań jednostek certyfikujących zatwierdzonych przez GMP+. Nasza działalność obejmuje między innymi rozwijanie i utrzymywanie wymagań certyfikacji w zgodzie z międzynarodowymi normami akredytacji, harmonizację jednostek certyfikujących, zatwierdzenie jednostek certyfikujących i audytorów GMP+, czy prowadzenie egzaminów dla audytorów GMP+.

Jeśli chcesz porozmawiać z którymkolwiek z nas, skontaktuj się z działem pomocy GMP +

Leyla Alpaca

Team Manager 

Lex van Ee

Senior Staff Member

Ellen van Dorssen

Auditor

Edwin van Bussel

Auditor

Maurice Aarts

Auditor

Thiago Hamberland

Auditor

Chao Zou

Junior Staff & Helpdesk