Finanse

Dział Finansów jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich procesów finansowych w GMP+ International. Organizacja i realizacja administrowania finansami jest jednym z głównych zadań tego działu.

Obejmuje to należności i zobowiązania finansowe, ale również opracowywanie raportów finansowych takich jak budżet i sprawozdania podatkowe. Ponadto ważnym zadaniem działu Finansów jest planowanie i działalność kontrolingowa; sprawdzanie czy założone cele są osiągnięte, czy mieszczą się w budżecie i co można poprawić?