Zarządzanie biurem

Jesteśmy spoiwem, które trzyma organizację w całości. Zarządzamy obiektami i zapewniamy inspirujące środowisko pracy. Organizujemy podróże służbowe, umawiamy spotkania, wspieramy różne zespoły projektowe oraz sprawdzamy i wysyłamy dokumenty na spotkania zarządu i rady nadzorczej. Wspierając zespół zarządzający przyczyniamy się do usystematyzowanego i sprawnego sposobu działania w GMP+ International.

Roos Venema

Office Manager
+31 - (0)70 307 4120

E-mail

Suzanne Mulder

Office Manager
+31 - (0)70 307 4123

E-mail