Wsparcie

Oferujemy szerokie wsparcie wszystkim zespołom GMP+ International. Odpowiadamy za zarządzanie dokumentami i bazą danych, łącznie z zapytaniami od firm i organizacji certyfikujących. Publikujemy dokumenty i biuletyny na stronie internetowej i na Portalu GMP+ oraz koordynujemy tłumaczenia. Dzięki temu łączymy zespoły i ich członków, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Hannie Bouwmeester

Staff Support Member

Astrid Straub

Staff Support Member