Wsparcie

Dział Wsparcia oferuje szerokie wsparcie wszystkim zespołom GMP+ International.

Dział ten zajmuje się publikacją dokumentów i biuletynów na stronie internetowej i na portalu GMP+. Ponadto dział Wsparcia koordynuje i zleca tłumaczenia, jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentami i bazami danych, jak również zajmuje się prośbami i wnioskami od firm i organizacji certyfikujących.

Hannie Bouwmeester

Staff Support Member

Astrid Straub

Staff Support Member