Dokumenty A

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie.

Dokumenty A stanowią podstawę – zawierają szczegółowy opis ogólnych wymogów dla firm chcących uczestniczyć w systemie certyfikacji GMP+.

GMP+ A1 Przepisy Ogólne (wersja 15.07.2017/ korr. 06.09.2018)
GMP+ A2 Definicje i Skróty (wersja 01.07.2018)
GMP+ A4 Procedura rozstrzygania sporów (wersja 05.02.2018)

Dokumenty, których tytuły nie zostały przetłumaczone na język polski, dostępne są w języku angielskim.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje