Dokumenty B

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie.

Dokumenty B to dokumenty normatywne, załączniki i zapisy krajowe odnoszące się do FSA.
Poprzednia wersja z poniższych dokumentów można zapoznać się tutaj.

B: Standardy

GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi (wersja 01.07.2018 - korekta 26.02.2019) 
GMP+ B1.2 Produkcja, Handel i Usługi - Dodatkowe wymogi dla ISO22000:2005/PAS222:2011 (wersja 01.07.2018)
GMP+ B2 Produkcja składników pasz (wersja 01.07.2018)
GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz (wersja 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport (wersja 01.07.2018) IDTF dokumenty
GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi (wersja 01.07.2018) 

Dokumenty B, BA, BCN, które nie zostały przetłumaczone na język polski, dostępne są w języku angielskim.


 

GMP+ BA1 Specific feed safety limits (version 17.12.2019)  wersja angielskia
GMP+ BA2 Kontrola pozostałości (wersja 01.04.2019)

GMP+ BA3 Wymagania Minimum Lista Negatywna (wersja 01.07.2017) 
GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz (wersja 01.07.2018) 
          - Procedura dla aflatoksyny B1 (wersja (11.12.2019)
          - Procedura dla aflatoksyny B1 (wersja (10.02.2020)
GMP+ BA5 Minimalne Wymagania EWS (System Wczesnego Ostrzegania) (wersja 01.07.2018) Drzewo decyzyjne 

GMP+ BA6 Minimalne Wymagania Oznakowanie & Dostawa (wersja 01.04.2019) 
         - Załącznik 1: Lista zatwierdzonych deklaracji GMP+   (Update 01.2020)
GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów (wersja 01.04.2019/korekta 15.07.2019) 
GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów (wersja 27.06.2019/korekta 23.10.2019)  


Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje