Dokumenty B

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie.

Dokumenty B to dokumenty normatywne, załączniki i zapisy krajowe odnoszące się do FSA.
Poprzednia wersja z poniższych dokumentów można zapoznać się tutaj.

B: Standardy

GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi (wersja 01.07.2018 - korekta 26.02.2019) 
GMP+ B1.2 Produkcja, Handel i Usługi - Dodatkowe wymogi dla ISO22000:2005/PAS222:2011 (wersja 01.07.2018)
GMP+ B2 Produkcja składników pasz (wersja 01.07.2018)
GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz (wersja 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport (wersja 01.07.2018) IDTF dokumenty
GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi (wersja 01.07.2018) 

Dokumenty B, BA, BCN, które nie zostały przetłumaczone na język polski, dostępne są w języku angielskim.


 

GMP+ International ogłosiła planowane zmiany w module GMP+ FSA na stronie internetowej.

Zgodnie z procedurą przeprowadzenie modyfikacji w module GMP+ FSA, wszystkie planowane zmiany zostały przedstawione na stronie internetowej w celu publicznych konsultacji.

Chodzi tu o następujący dokument.

Formularz odpowiedzi
Formularz odpowiedzi znajduje się tutaj. Wszyscy uczestnicy GMP+ są proszeni o zapoznanie się z propozycją zmian i udzielenie komentarza na pomocą specjalnego formularza opracowanego w tym celu. Odpowiedzi można przesyłać najpóźniej do dnia 20 października 2019r.
Po tej dacie komentarze będą przepracowane w ostateczny projekt dokumentu, który następnie zostanie przedstawiony do akceptacji International Expert Committee.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje