Dokumenty C

Dokumenty C zawierają zasady zatwierdzania nowych Jednostek Certyfikujących i osób zaangażowanych w przeprowadzanie audytów.

Dokumenty te opisują także metody i kryteria, według których oceniamy, czy Jednostki spełniają wymogi Polityki Uczciwości GMP+ (ang. „GMP+ Integrity Policy”). Znajdziesz w nich również zasady, których należy przestrzegać podczas przeprowadzania audytów, m. in. częstotliwość, czas trwania i kryteria stosowane podczas audytu. Celem dokumentów C jest dokładne objaśnienie wszystkim stronom roli Jednostek Certyfikujących w systemie certyfikacji GMP+.

C: Certyfikacja i Nadzór (wersja angielskia)

GMP+ C4 Taryfa 2019 opłat (version 01-01-2019)

        - Wyjasnienia Taryfa 2019 opłat
GMP+ C4 Taryfa 2020 opłat (version 01-01-2020)
        - Wyjasnienia Taryfa 2020 opłat
GMP+ C6 Assessment and Certification Criteria for GMP+ Certification – Process Certification (version 14-06-2019) 
GMP+ C7 Assessment and certification/ inspection criteria for GMP+ certification/ inspection -additional/specific scopes (version 04-04-2019/corr.24-04-2019) 
GMP+ C10 Acceptation requirements and Procedure for Certification Bodies (version 04-04-2019/corr.24-04-2019/corr. 17-09-2019)
GMP+ C11 Method of and Criteria for the Compliance Assessment of Certification Bodies (version 01-07-2018)
GMP+ C12 Assessment and Certification Criteria for GMP+ Certification - FSMS Certification (version 01-08-2015)

 

 

Checklist BCN-CEE (wersja 01-01-2015)

C-Dokumenty, które nie zostały przetłumaczone na język polski, można skonsultować się w języku angielskim.

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje