Wyłączenie

Jeżeli, ze względu na wyjątkowe okoliczności, uczestnik GMP+ nie może spełnić wymogów (lub wymogu) GMP+, istnieje możliwość wystąpienia o (czasowe) wyłączenie do GMP+ International.

Wyjątkowe okoliczności, w których można wnioskować o wyłączenie to: 

  • szczególna metoda produkcji;
  • sytuacja przejściowa;
  • zakup szczególnego produktu, niedostępnego w ramach łańcucha GMP+;
  • zakup mineralnego materiału paszowego dostawcy nieobjętego certyfikatem;
  • produkcja lub zakup materiałów paszowych, których ocena ryzyka nie została jeszcze dodana do listy produktów w ramach Feed Support Products (FSP);

 

Wszystkie wyłączenia są z natury tymczasowe i mają zastosowanie w czasie, w którym uczestnik GMP+ ma wypracować rozwiązanie.

 

 

 

Zastosowanie zwolnienia

Zastosowanie (czasowego) zwolnienia dotyczącego Feed Certification scheme.
(formularz jest w języku angielskim)

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje