#ProjectGMP+2020

Rok 2017 był rokiem, w którym GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) odnotował 25 lecie istnienia. Nasz system rozwijał się z upływem czasu, dostosowując się do zmian na rynku paszowym i w zarządzaniu bezpieczeństwem pasz. Wraz z tym rozwojem system certyfikacji stał się złożony. W ciągu tych 25 lat, razem z naszymi partnerami, zgromadziliśmy nowe przemyślenia odnośnie systemu. Były one także zbierane w trakcie sesji burzy mózgów w 2016 i 2017 roku.

#ProjectGMP+2020
Teraz nadszedł czas, aby wyeliminować złożoność systemu i wykorzystać te przemyślenia w systematycznej przebudowie GMP+ Feed Certification scheme, inicjując #ProjectGMP+2020. Struktura systemu zostanie uproszczona z napisanymi całkowicie na nowo standardami, przeznaczonymi zarówno dla firm certyfikowanych GMP+, jak i dla Organizacji Certyfikujących.

Dzięki #ProjectGMP+2020 chcemy stworzyć przyszłościowy system GMP+ Feed Certification scheme z jasnymi wymogami i strukturą dla całej Wspólnoty GMP+.

Gdzie można znaleźć więcej informacji
Na tej specjalnej stronie projektu znajdziesz najnowsze aktualizacje projektu, a także pliki do pobrania i dokumentację. Chcemy, abyście także brali w tym udział, zatem spodziewajcie się ankiet, jak tylko zostaną one przygotowane.
Prosimy upewnić się, że otrzymujecie Biuletyny GMP+ , aby na bieżąco dostawać informacje odnośnie #ProjectGMP+2020, odwiedzajcie regularnie naszą stronę internetową i dołączcie do nas na LinkedIn.
Jeśli chcecie podzielić się z nami Waszą opinią lub macie pytania, prosimy kontaktować się z helpdeskiem GMP+ International.

 

W tej sekcji znajdziesz dokumentację dotyczącą #ProjectGMP+2020, gdy tylko będzie dostępna.

Zasady systemu
Naszym motorem jest ułatwianie naszym klientom dostarczania bezpiecznych pasz na skalę globalną. Wiemy, że dla realizacji tego wspólnego celu musimy mieć klarowny GMP+ Feed Certification scheme, zrozumiały dla każdego w ramach Wspólnoty GMP+. W związku z tym, zaczniemy dosłownie „projektować od nowa” GMP+ FSA scheme. Będziemy podążać za głównymi zasadami GMP+ scheme, które pozwolą skupić się w trakcie tego procesu na bezpieczeństwie pasz na całym świecie.

Główna część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa pasz pozostaje w firmie certyfikowanej. Oznacza to, że GMP+ FSA scheme będzie się koncentrować na „wymogach związanych z celem”, a firmy certyfikowane będą skupiać się na tym „jak osiągnąć” te wymogi. GMP+ International będzie dostarczać pomoc poprzez Feed Support Products. To zapewnia bezpieczeństwo pasz w całym łańcuchu paszowym i umożliwia wspólną odpowiedzialność Wspólnoty GMP+. System będzie dostosowany do międzynarodowo akceptowanych standardów, takich jak ISO 22000, co uczyni GMP+ Feed Certification łatwiejszym do wdrożenia. Dzięki włączeniu całej Wspólnoty GMP+ chcemy położyć nacisk na transparentność. Informacje będą zawsze udostępniane na naszej stronie internetowej. Ponadto certyfikacja przez niezależną stronę trzecią, jaką są Organizacje Certyfikujące, przyczynia się do wiarygodności certyfikacji.

Plan ogólny
#ProjectGMP+2020 skupia się początkowo na wszystkich standardach obecnego GMP+ FSA scheme. Oznacza to, że cała struktura i układ standardów systemu ulegną zmianie. Należy podkreślić, że zawartość standardów pozostanie taka sama, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa pasz.

Zakończymy projekt we współpracy z naszymi partnerami i interesariuszami do roku 2020.

W tej sekcji znajdziesz biuletyny wysyłane przez zespół projektowy dotyczące #ProjectGMP+2020. Pamiętaj, aby często sprawdzać ten biuletyn i subskrybować nasze biuletyny, aby otrzymywać wszystkie aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail.

aktualności No.4 - Konsultacje publiczne kolejnym krokiem Wspólnoty GMP+.

aktualności No.3 - #ProjectGMP+2020: Bliższe spojrzenie na zmiany

aktualności No.2 - #ProjectGMP+2020: Na dobrej drodze

aktualności No.1 - the Kickoff, December 18th, 2018

 

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące #ProjectGMP+2020. Odpowiedzi są okresowo aktualizowane o nowe informacje.

- Dokument FAQ (tylko w języku angielskim) 

- FAQ Konsultacje publiczne

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje