Weź udział w Konsultacjach Publicznych

Po ponad dwóch latach słuchania, przeglądów, pisania i pisania na nowo, wspólnie z Grupą Roboczą i różnymi interesariuszami chcemy podzielić się z wami wynikami #Project GMP+2020. W reakcji na komentarze i informacje zwrotne od naszej wspólnoty, moduł GMP+FSA został poddany renowacji.

Jak wziąć udział w Konsultacjach Publicznych GMP+ FSA module.

Zachęcamy do przekazywania Waszej informacji zwrotnej i opinii na temat proponowanych dokumentów. Poprzez link podany poniżej można wejść na formularz internetowy w nowej zakładce. Korzystając z tego formularza można przekazać informację zwrotną dotyczącą dokumentów wymienionych poniżej.

Jakie elementy można ocenić w informacji zwrotnej? 

- Struktura GMP+ FSA module

- Jedna ogólna część z wymogami Feed Safety Management Requirements

- Specyfikacje Techniczne

- Ogólna informacja zwrotna

- Informacja zwrotna o innych tematach, nie związanych z wymienionymi powyżej

Kiedy można wziąć udział?

Konsultacje Publiczne rozpoczną się 6 grudnia 2019, a zakończą 6 marca 2020. Oznacza to, że macie trzy miesiące na przekazanie Waszej informacji zwrotnej.. 

Jak wykorzystamy Waszą informacje zwrotną?
Każdy otrzymany komentarz będzie starannie sprawdzony zgodnie z zasadami systemu dla #ProjectGMP+2020. Propozycje poprawek będą rozpatrzone przez Grupę Roboczą i zatwierdzone przez International Expert Committee. W ten sposób uzyskamy końcowy kształt GMP+ FSA module. Prosimy pamiętać, aby Wasze uwagi były właściwe, związane z tematem i konstruktywne. Dodatkowe informacje na temat konsultacji publicznych znajdziesz w FAQ.

Wysoko cenimy Waszą opinię, gdyż jedynie działając wspólnie możemy osiągnąć Bezpieczeństwo Pasz na Świecie.

Dokument Formularz odpowiedzi
Formularz odpowiedzi
Feed Safety Management Requirement (FSMR) 
Technical Specifications (TS) Introduction
GMP+ TS1 Prerequisite Program
GMP+ TS2 Purchase
GMP+ TS3 Product List
GMP+ TS4 Products not allowed to be used in feed
GMP+ TS5 Forbidden fuels for direct drying
GMP+ TS6 Specific feed safety limits
GMP+ TS7 Sampling
GMP+ TS8 Monitoring
GMP+ TS9 Monitoring database submission
GMP+ TS10 Labelling 
GMP+ TS11 Transport activities
GMP+ TS12 Operational activities
GMP+ TS13 Control of residues
GMP+ TS14 Performance criteria for GMP+ registered Laboratories

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje