Przejście GMP+ to ‘głębokie doświadczenie edukacyjne’

wtorek, 27 lutego 2024

Suplementy paszowe powracają i oczekuje się, że ich rynek będzie rósł w nadchodzących latach. Maria Bravo z hiszpańskiej firmy biotechnologicznej INGULADOS opowiada, jak GMP+ International wspiera zaangażowanie jej firmy w dostarczanie bezpiecznych, wysokiej jakości postbiotyków.

GMP+ journey ‘a profound learning experience’

Nazwisko: María Bravo
Firma: INGULADOS
Siedziba: Cáceres, Spain
Certyfikowana dla: Produkcja materiałów paszowych
Certyfikowana od: maj 2023

INGULADOS została założona z wyraźnym nastawieniem badawczym, kładącym nacisk na technologię, innowacje i wiedzę w dziedzinie zdrowia zwierząt. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu postbiotyków, paszowych suplementów nutraceutycznych dla zdrowia i żywienia zwierząt.

“Jako że niedawno otrzymaliśmy certyfikację GMP+ - w ubiegłym roku – my, w INGULADOS, jesteśmy relatywnie nowi. Nasza podróż z GMP+ International była głębokim doświadczeniem edukacyjnym, gdyż zgłębialiśmy tajniki procesu certyfikacji i jego kompleksowe podejście do zapewniania bezpieczeństwa pasz.

“Wprowadzenie nowych produktów i koncepcji, takich jak postbiotyki i nutraceutyki na nowo kształtuje przemysł paszowy. Certyfikacja GMP+ nie tylko zapewnia zgodność ze standardami bezpieczeństwa pasz, lecz także stanowi solidną podstawę dla dostosowywania się do zmiennych trendów w przemyśle. Dzięki tej certyfikacji firmy mogą się pozycjonować na czele w zakresie zgodności z przepisami, zyskując przewagę konkurencyjną na rynku wymagającym doskonałości w bezpieczeństwie, jakości i innowacjach.”

Kluczem jest współpraca

“Jako nowicjusze, aktywnie współpracujemy z audytorami, doradcami, partnerami i samą certyfikacją, chłonąc cenne spostrzeżenia i najlepsze praktyki. Nasz postbiotyk był innowacyjny i ma nowatorskie podejście, więc dostosowanie naszych operacji do rygorystycznych ram paszowych stwarzało początkowo wyzwania. Dlatego współpraca z zespołem GMP+ w zakresie procesu Oceny ryzyka GMP+  była kluczowa dla włączenia naszego produktu na Listę produktów. Środowisko uczenia się oparte na współpracy nie tylko ułatwiło włączenie GMP+ do naszych działań, ale także wzmocniło nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie zdrowia i żywienia zwierząt.”

“Aktywne zaangażowanie we Wspólnotę GMP+ dodatkowo przyczynia się do ciągłego doskonalenia branży. Ekosystem współpracy, wspierany przez GMP+ International podczas prac Zespołu Zadaniowego w Hiszpanii połączył różnych interesariuszy z sektora paszowego i przyczynił się do poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności. Ostatecznie certyfikacja GMP+ wzmacnia zaangażowanie INGULADOS w dostarczanie bezpiecznych, wysokiej jakości probiotyków do żywienia zwierząt, produkowanych w sposób odpowiedzialny społecznie.”