Lista operacji

GMP+ B10 Badania laboratoryjne określa wymogi dotyczące systemu zapewniania jakości, zezwalając laboratoriom na zagwarantowanie, że wyniki ich badań w kontekście modułu GMP+ FSA będą dostatecznie wiarygodne.

Certyfikacja dotyczy konkretnych typów badań w połączeniu z metodą i macierzą analizy, udokumentowanych w załączniku do certyfikatu. Jako operację rozumie się to, co może zostać przebadane za pomocą metody analitycznej. Firmy mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na ten temat (patrz niżej).

Listy operacji stanowią dodatek do listy laboratoriów certyfikowanych GMP+ B10 Laboratory analysis w naszej bazie danych. Spis zawarty w bazie danych ma charakter przewodni.

Lista operacji GMP+ certyfikowane laboratoria:

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje