Wymagania egzaminacyjne

Egzamin GMP+ ma charakter teoretyczny i sprawdza, czy audytorzy GMP+ posiadają odpowiednią wiedzę. Zdanie egzaminu jest warunkiem koniecznym otrzymania i utrzymania zatwierdzenia GMP+.

Oprócz egzaminu, audytorzy podlegają obowiązkowi dokumentacji. Jest ona przeglądana i weryfikowana corocznie przez Jednostki Certyfikujące wraz audytorami GMP+ International. Dokładne wymagania wyszczególnione są w Załączniku 2 do GMP+ C10 Acceptance requirements and Procedure for Certification Bodies

Organizacje Certyfikujące, które nie zostały (jeszcze) zatwierdzone przez GMP+ International również mogą zapisywać swoich audytorów na egzamin GMP+.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje