Nowy system egzaminowania cyfrowego GMP+ Examination 2020

Pięć razy w roku GMP+ International oferuje audytorom możliwość przystąpienia do egzaminu GMP+. Treści i metoda egzaminowania wiążą się ściśle z wymogami jakościowymi, jakie GMP+ International stawia globalnemu przemysłowi paszowemu.

Celem dobrego i rzetelnego egzaminu jest upewnienie się, że audytorzy mają wystarczającą wiedzę odnośnie wymogów GMP+ FC scheme. Aby to osiągnąć, GMP+ International opracowała nowy Proces Egzaminacyjny, który będzie pomagać audytorom w procesie egzaminowania.

Nowy proces znacznie ułatwi planowanie logistyczne i obniży koszty, poprawi sposób przeprowadzania egzaminów, daje transparentność oraz ma aktualizowany okres ważności.

Gdzie można znaleźć więcej informacji
Więcej informacji będzie można znaleźć na specjalnej stronie internetowej projektu, jak tylko będzie ona dostępna. Poinformujemy o aktualnych postępach odnośnie projektu, jak również opublikujemy dokumentację.

Prosimy upewnić się, że otrzymujecie Biuletyny GMP+ (GMP+ Newsletters), aby mieć bieżące informacje dotyczące nowego Procesu Egzaminacyjnego i dołączcie do nas na LinkedIn.

Jeśli chcecie podzielić się uwagami lub zadać pytanie, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ International Helpdesk.


W tej części znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Procesu Egzaminacyjnego. Informacje tutaj przedstawione są okresowo aktualizowane i uzupełniane.

FAQ Dokument (język angielski)

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje