Feed and food partners

Wymienione poniżej organizacje paszowe i żywnościowe podpisały umowę partnerską z GMP + International. Niektóre z tych organizacji mają miejsce w naszym Międzynarodowym Komitecie Ekspertów lub reprezentują miejsce w określonych grupach roboczych, dzieląc się wiedzą i wspierając wydarzenia.

Czy chcesz wiedzieć, kto reprezentuje Twoją dziedzinę pracy lub region w Międzynarodowym Komitecie Ekspertów? Zajrzyj do bazy danych firmy GMP+.

Feed & Food Partners

 


 


 

 

Private collectives