Benchmark systemów dla upraw rolnych

Nieprzetworzone produkty rolne do użycia w paszach mogą być nabywane przez firmy certyfikowane GMP+ FSA od rolników wyłącznie poprzez Procedurę gatekeeper’a. Częścią tej procedury jest przeprowadzenie Oceny Ryzyka.

GMP+ International pozwala istniejącym systemom dla upraw rolnych udostępniać informacje w jakim stopniu ich systemy spełniają wymogi GMP+ FC scheme. Po przeprowadzeniu benchmarkingu staje się jasne które wymogi GMP+ są, a które nie są spełniane przez dany system dla upraw rolnych. Główna korzyść to fakt, że dzięki temu gatekeeper może skoncentrować się na spełnieniu tych wymogów, które nie są jeszcze zapewnione.

Poprzez ten benchmark, GMP+ International chce oferować gatekeperom odpowiednie wsparcie przy wdrażaniu oceny ryzyka. Benchmark pozwala na zyskanie wglądu w to, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przetworzenia na pasze. Po dokonaniu oceny ryzyka gatekeeper może określić, czy produkt spełnia wszystkie wymogi stawiane przez GMP+.

Procedura & lista kontrolna
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat procedury poddania się bechmarkingowi przez GMP+ International jako system dla upraw rolnych, prosimy zapoznać się z pełną procedurą tutaj. Jeśli interesuje Was dla jakich elementów jest przeprowadzany benchmarking, prosimy sprawdzić listę kontrolną tutaj.

Aplikowanie
Jesteście zainteresowani przeprowadzeniem benchmarkingu Waszego system dla upraw rolnych? Jeśli tak, możecie aplikować wypełniając ten formularz.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje