GMP+ Feed Certification scheme

Z GMP+ Feed Certification scheme 2020 przyczyniasz się do globalnego zapewnienia bezpieczeństwa pasz. System certyfikacji jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy GMP+ International i firmami z sektora paszowego. 

Feed Certification Scheme 2020

Jako posiadacz certyfikatu GMP+ FSA lub GMP+ FRA stanowisz część rosnącej i zaangażowanej wspólnoty 18.000 firm na całym świecie.

Firmy certyfikowane GMP+ i Jednostki Certyfikujące mają ugruntowaną reputację na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i rzetelności. Dzięki sprawdzonym metodom działania cieszą się zaufaniem zarówno klientów, jak i dostawców.

Siłą systemu jest jego unikalne podejście łańcuchowe. Firmy certyfikowane GMP+ prowadzą działalność współpracując z firmami, które są podobnie certyfikowane. Ponieważ wszyscy działają zgodnie z potwierdzonymi standardami, tworzy się jednolity łańcuch, od skupu do przetwarzania.

GMP+ Feed Certification scheme 2020 składa się z dwóch części:

Możesz uzyskać certyfikację dla GMP+ FSA lub GMP + FRA lub na obie części.

Oprócz przyczyniania się do bezpiecznych pasz dla zwierząt – a przez to do bezpiecznej żywności – GMP+ FC scheme 2020 oferuje wiele innych korzyści . Dla przykładu, certyfikacja GMP+ otwiera nowe możliwości biznesowe, tak na rynku lokalnym, jak i za granicą.  Poza tym, jesteś częścią wspólnoty GMP+, sieci firm o światowym zasięgu, zaangażowanych w bezpieczne pasze dla zwierząt.

System łączy klarowne standardy z elastyczną interpretacją; firmy same dokonują wyboru, w jaki sposób osiągnąć ustalone cele. GMP+ FC scheme 2020 jest również wymienny z innymi systemami certyfikacji oraz zgodny z lokalnymi przepisami prawa.

Rysunek poniżej ilustruje nasze kołowe podejście, w którym działamy jako jedna globalna wspólnota, aby wytwarzać bezpieczne i społecznie odpowiedzialne pasze dla zwierząt.

Zasady naszego systemu

GMP+ Feed Certification scheme 2020 jest oparty na sześciu podstawowych zasadach:

  1. Zapewnianie wysokiego poziomu globalnego bezpieczeństwa pasz
  2. Podstawowa odpowiedzialność spoczywa na firmie certyfikowanej
  3. Firmy certyfikowane ponoszą wspólną odpowiedzialność
  4. Włączenie w system standardów akceptowanych na skalę międzynarodową
  5. Zaangażowanie i transparentność
  6. Certyfikacja przez niezależne Jednostki Certyfikujące

Bezpieczeństwo pasz spoczywa jest w rękach uczestników globalnego łańcucha. Jako ogniwo w tym łańcuchu, także ponosisz swoją odpowiedzialność. Nasze akceptowane międzynarodowo standardy zapewniają bezpieczny i transparentny łańcuch. Niezależna certyfikacja gwarantuje uczciwe przyznawanie certyfikatów i zapewnianie bezpiecznych pasz w każdej firmie.

Miejsce przepisów prawa w naszym systemie

The GMP+ FC scheme 2020 lecz nie zastępuje krajowych/międzynarodowych przepisów prawa i regulacji. Każda firma, certyfikowana bądź nie, podlega obowiązującym przepisom prawa krajowego/międzynarodowego dotyczącego bezpieczeństwa pasz.

W przypadku, gdy te przepisy prawa są mniej restrykcyjne niż nasz system, lub przy braku przepisów prawa, pierwszeństwo mają wymogi systemu certyfikacji. Takie podejście pozwala na osiąganie wysokiego stopnia zapewniania bezpieczeństwa pasz we wszystkich krajach.

Wymagania wobec klienta

Każda firma z branży paszowej jest częścią łańcucha żywnościowego. Program GMP+ FC 2020 zawiera jasne standardy i wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznej paszy, która przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego. Może się okazać, że poszczególne firmy potrzebują dodatkowych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz. Takie dodatkowe środki są dozwolone pod warunkiem, że nie stoją na przeszkodzie spełnieniu wymagań GMP+ FC scheme 2020. Uniwersalność systemu sprawia, że ​​nie dyktuje, co robić w poszczególnych przypadkach. Pozostawia to miejsce na indywidualne decyzje i dostosowywanie.