Dokumenty GMP+ FSA - Historia

Na tej stronie znajduje się przegląd dokumentów dotyczących modułu GMP+FSA, które zostały uaktualnione bądź zastąpione. 

Starsze wersje dokumentów oraz dokumenty z wcześniejszego systemu można zamówić poprzezm Helpdesk.

A Dokumenty

GMP+ A1 Przepisy Ogólne (wersja 15-07-2017)
GMP+ A2 Definicje i Skróty (wersja 01.07.2018)
GMP+ A2 Definicje i Skróty (wersja 01-04-2016)

 

B Dokumenty

GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi (wersja 01.07.2017) 
GMP+ B1.2 Produkcja, Handel i Usługi - Dodatkowe wymogi dla ISO22000:2005/PAS222:2011 (wersja 01.07.2017)
GMP+ B2 Produkcja składników pasz (wersja 01.04.2016)
GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz (wersja 01.04.2016)
GMP+ B4 Transport (wersja 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport (wersja 01.03.2017)
GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi (wersja 01.07.2018) 
GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi (wersja 01.04.2016) 
 

BA Dokumenty

GMP+ BA2 Kontrola pozostałości (wersja 01.07.2018)
GMP+ BA3 Wymagania Minimum Lista Negatywna (wersja 08.03.2018) 
GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz (wersja 01.07.2018) 
GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz (wersja 01.03.2017) correction 30.03.2017  
GMP+ BA5 Wymagania Minimalne EWS (System Wczesnego Ostrzegania) (wersja 01.03.2017) 
GMP+ BA6 Wymagania Minimalne Oznakowanie & Dostawa (wersja 01.03.2017) 
GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów (wersja 01.04.2019/korekta 15.07.2019) 
GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów (wersja 01.04.2019)
GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów (wersja 16.03.2020)  
GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów (wersja 27.06.2019/korekta 23.10.2019)  

BCN Dokumenty

GMP+ BCN-CEE Wymogi dodatkowe dla krajów Europy Środkowej & Wschodniej (wersja 01.04.2019)

C Dokumenty

GMP+ C4 Taryfa 2020 opłat (wersja 01-01-2020) Wyjasnienia Taryfa 2020 opłat
GMP+ C4 Taryfa 2019 opłat (wersja 01-01-2019) Wyjasnienia Taryfa 2019 opłat
GMP+ C4 Taryfa 2018 opłat (wersja 28-08-2018) Wyjasnienia Taryfa 2018 opłat
GMP+ C6 Assessment and Certification Criteria for GMP+ Certification – Process Certification (wersja angielskia 14-06-2019) 
GMP+ C10 Acceptation requirements and Procedure for Certification Bodies (version 11-05-2020)