Formularz zgłoszeniowy procedur gatekeeper

Jeśli firma zamierza skorzystać z jednej (lub więcej) z procedur gatekeeper’a, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy opisany w GMP+ BA10 Minimalne wymogi dla zakupów.

Wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem stosowania procedury gatekeeper’a lub przy stosowaniu procedury gatekeeper’a dla nowego produktu lub kraju.

Prosimy wybrać formularz (dostępne jedynie w języku angielskim) dla odpowiedniej procedury gatekeeper’a: