Aktualności

22 lutego 2018
Nowa lista kontrolna GMP+ B4.3 Żegluga przybrzeżna wymogi dodatkowe zostanie wprowadzona 16 kwietnia 2018r.
22 lutego 2018
Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla Brazylia i Chorwacja:
22 lutego 2018
Wspólnie z właścicielami innych współpracujących systemów GMP+ International opracowała nowe wymogi dotyczące wielkości tak zwanej próby laboratoryjnej.
21 lutego 2018
Reliable laboratory analyses are crucial for a strong and trustworthy feed safety chain.
08 lutego 2018
Sam fakt sprzedawania przez firmy produktów GMP+ nie oznacza, że firmy takie są certyfikowane GMP+.
08 lutego 2018
Opcja gatekeeper’a dla pozyskiwania materiałów paszowych przez producentów premiksów i mieszanek paszowych w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i Ukrainie wygaśnie w końcu grudnia 2019.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje