Działalność handlowa w łańcuchu GMP+

15 kwietnia 2016

W systemie GMP+ FC scheme wszystkie ogniwa łańcucha muszą ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz i muszą mieć certyfikację GMP+ (lub równoważną). Wszystkie firmy handlowe (zamierzające wprowadzać do obrotu pasze certyfikowane GMP+) muszą zatem być certyfikowane GMP+ w odpowiednim zakresie. Dotyczy to zarówno handlujących paszami jako towarem fizycznym, jak i tak zwanych ‘handlujących papierami’, gdzie handlowiec nie widzi produktu fizycznego. Po uzyskaniu certyfikacji, firma handlowa zostaje zarejestrowana w bazie danych GMP+ company database, co pozwala wykazać, że stanowi ona część łańcucha paszowego GMP+.

W niektórych sytuacjach mogą wystąpić niejasności co tego, czy dana partia paszy została dostarczona przez firmę handlową certyfikowaną GMP+. W tym biuletynie opisujemy dwa rodzaje biur handlowych, które są częścią łańcucha paszowego GMP+ (i muszą mieć odpowiednią certyfikację).

PO boxes (Skrytki pocztowe)

PO Box - Skrytka pocztowa to dysponująca odrębnym adresem, zamykana skrytka znajdująca się w siedzibie urzędu pocztowego. Skrytka pocztowa jest często wykorzystywana w kontraktach lub fakturach i figuruje jako adres strony sprzedającej przy zakupach firm certyfikowanych GMP+. Z tego względu skrytka pocztowa stanowi część łańcucha GMP+ i musi być odpowiednio certyfikowana (GMP+ B1/B3 zakres handel paszami). Pozwala to na zapewnienie przejrzystości na rynku dzięki wykazaniu, że pasza sprzedawana przy wykorzystaniu danej skrytki pocztowej stanowi część łańcucha paszowego GMP+.

Uwaga: wymogi certyfikacji GMP+ pozwalają już na dodanie skrzynki pocztowej w zakres certyfikacji GMP+ dla firmy handlowej. Nie ma konieczności faktycznego oglądania lokalizacji skrzynki pocztowej dla celów certyfikacji.

Biura sprzedaży

Istnieją sytuacje, gdy zakład produkcyjny nie sprzedaje produktu bezpośrednio klientom, lecz dokonuje tego poprzez biuro sprzedaży, które często mieści się pod innym adresem i/lub ma inną nazwę. Na liście przewozowym (B/L) adres oraz miejsce produkcji mogą być podane, ale sprzedaż jest dokonywana przez biuro sprzedaży. Takie biuro sprzedaży może być centralą firmy mającej wiele zakładów produkcyjnych lub firmą eksportową, ale jest także możliwe korzystanie na przykład z osobnego biura wystawiającego faktury. We wszystkich przypadkach biuro sprzedaży jest częścią łańcucha paszowego GMP+ i musi być odpowiednio certyfikowane (GMP+ B1/B3 zakres handel paszami).

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje